Autor - szczegóły

Maj, Dorota, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska