Autor - szczegóły

Leszczyńska, Krystyna, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 24, No 2 (2017) - Recenzje
    Krystyna Leszczyńska, Recenzja: Longin Pastusiak, Kontynuacja i zmiana. Polityka prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2016, ss. 582.
    Szczegóły  PDF