Autor - szczegóły

Hurska-Kowalczyk, Liana, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Polska