Autor - szczegóły

Gierycz, Michał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska