Autor - szczegóły

Szostok-Nowacka, Patrycja Elżbieta, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska