Journal Contact

Mailing Address

„Konteksty Społeczne”

Instytut Socjologii UMCS

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

20-031 Lublin

Principal Contact

Jarosław Chodak
Editor-in-Chief
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

Institute of Sociology, Maria Curie-Skłodowska University

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/107

20-031 Lublin


Email: kontekstyspoleczne@poczta.umcs.lublin.pl

Support Contact

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Email: aneta.okun@poczta.umcs.lublin.pl