Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Jarosław Chodak, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Editorial Secretary

 1. Joanna Bielecka-Prus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Editors of the Sociology Section

 1. Kamil Filipek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Dominika Małgorzata Polkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Editor of the History Section

 1. Ireneusz Łuć, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Editor of the Law Studies Section

 1. Magdalena Budyn-Kulik, Maria Curie-Skłodowska University, Poland

Polish language editor

 1. Elżbieta Flis-Czerniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

English language editor

 1. Anna Bendrat, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS), Lublin, Poland

Editorial Board

 1. Rasim Ozgur Donmez, Abdullah Gul University, Turkey
 2. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Poland
 3. Jacqueline Ismael, University of Calgary, Canada
 4. Arkadiusz Jabłoński, Instytut Nauk Socjologicznych KUL, Poland
 5. Maurice Jackson, Georgetown University, United States
 6. Agnieszka Kolasa Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland
 7. Stanisław Lachowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Filozofii i Socjologii. Instytut Socjologii, Poland
 8. Irena Machaj, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Poland
 9. Darina Malova, Comenius University in Bratislava, Slovakia
 10. Oleg Manaev, Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies (IISEPS), Lithuania, Belarus
 11. Wojciech Misztal, Uniwersytet Warszawski, Polska
 12. Janusz Leszek Mucha, Uniwersytet w Białymstoku, Poland
 13. Ryszard Radzik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Poland
 14. Mykola Riabchuk, Ukrainian Center for Cultural Studies in Kiev, Ukraine
 15. Józef Styk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – profesor emeritus, Poland
 16. Bogdan Szajkowski, University of Exeter – profesor emeritus, United Kingdom
 17. Marek Stanisław Szczepański, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii; Akademia WSB, Katedra Pedagogiki
 18. Adam Alfred Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Poland