The Place of Music in the Lives of Elderly People

Lidia Kataryńczuk-Mania

Abstract


The article attempts to consider the problem of ageing with the emphasis on the significant role of music in everyday life of elderly people. The phenomenon of music can make it a great need for life for elderly people. Music can also mean safe functioning (mental and physical) in family and social relationships.

Keywords


ageing; forms of musical activity; music; old age

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Cackowski, Z. (1997). Ból, lęk, cierpienie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cesarz, H. (2007). Muzykoterapia jako czynnik aktywizujący i wzbogacający jakość życia osób starszych. Fizjoterapia, 15(3), 67–72.

Creech, A., Ellison, J. (2010). Music in the Early Years. W: S. Hallam, A. Creech (eds.), Music education in the 21st century in the United Kingdom (pp. 194–210). London: Institute of Education, University of London.

Cylulko, P., Gładyszewska-Cylulko, J. (red.). (2010). Muzykoterapia – tożsamość – transgresja - transdyscyplinarność. Wrocław: Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich.

Dobaczewski, J. (2017). Muzykoterapia w okresie starości. W: M. Cylkowska-Nowak, W. Strzelecki (red.), Muzykoterapia: Między wglądem a inkluzją (s. 308–323). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kataryńczuk-Mania, L. (red.). (2005). Metody i formy terapii sztuką. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kataryńczuk-Mania, L. (red.). (2006). Terapia dźwiękiem. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kataryńczuk-Mania, L. (red.). (2017). Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej. Zielona Góra - Skarbona: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konieczna-Nowak L. (2013), Wprowadzenie do muzykoterapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kowaleski, J., Szukalski, P. (red.). 2008. Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu. Praca zbiorowa. Łódź: Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ.

Lecourt E. (2008). Muzykoterapia czyli jak wykorzystać siłę dźwięków. Katowice: Videograf II

Lawendowski, R., Kaleńska-Rodzaj, J. (2014). Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

McCaffrey, R., Freeman, E. (2003). Effect of music on chronic osteoarthritis pain in older people. Journal of Advanced Nursing, (5), 517–524.

Music for Life Project. Pobrane z: http://www.newdynamics.group.shef.ac.uk/assets/files/NDA%20Findings_9.pdf

Pastuszek-Lipińska, B. (2014). Melodic Intonation Therapy. Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ruda, K., Rymaszewska, J. (2013). Wybrane zagadnienia z terapii muzyką osób chorujących na zaburzenia otępienne. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 8(1), 40–46.

Rossi, E. L. (1993). The psychobiology of body-mind healing: New concepts of therapeutic .Hypnosis. New York: W.W. Norton.

Rueger, Ch. (2000). Muzyczna apteczka. Warszawa: Diogenes.

Stachyra, K. ( red.). (2012). Modele, metody i podejścia w muzykoterapii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Stachyra, K. (red.). (2014). Podstawy muzykoterapii. Lublin: Wydawnictwo: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Data publikacji: 2020-10-23 11:34:06
Data złożenia artykułu: 2020-10-22 21:23:58


Statistics


Total abstract view - 347
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 91

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Lidia Kataryńczuk-Mania

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.