Cieszyn Silesia Euroregion as an Example of Cross-Border Cooperation with Particular Reference to Period 2007-2013

Anna Herman

Abstract


The article is focused on the cooperation within the Euroregion Cieszyn Silesia. It is an interesting area for research because of the difficult history of the region, including military confrontations over territory of Cieszyn Silesia. Towns Cieszyn and Český Těšín (Czech Cieszyn) are divided by a border on the Olza River and still are a significant symbol of the region. The aim of the article is to analyse cross-border cooperation between Poland and Czech Republic in the Euroregion Cieszyn Silesia. First hypothesis of the article says that cooperation has been developing systematically since the accession of Poland and Czech Republic to the European Union and it is primarily based on the European Funds. It is also said that historical and cultural determinants have negative impact on the cooperation development. First and foremost, to verify hypotheses mentioned above, there have been used official data published by the administrators of the projects that were implemented in the Euroregion Cieszyn Silesia.

Keywords


Euroregions; Cieszyn Silesia Euroregion; borderland; Polish-Czech relations

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Borys, T. (2010). Euroregiony a nowy układ jednostek terytorialnych Polski. W: W. Malendowski (red.), Euroregiony mosty do Europy bez granic (s. 69–80). Warszawa: Elipsa.

Dołzbłasz, S. (2010). Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE. Warszawa: Wolters Kluwer.

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. (b.d.). Pobrano z: http://cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5E37B3BC73FF3C33C1256E86004711F1/$file/karta.pdf

Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi. (b.d.).

Euroregiony na granicach Polski 2007 (2007). Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Fuksiewicz, A. (2013). Podsumowanie polsko-czeskiej współpracy przygranicznej 2007-2013. Instytut Spraw Publicznych. Pobrano z http://polityka-zagraniczna-samorzad.info/podsumowanie-polsko-czeskiej-wspolpracy-przygranicznej-2007-2013/

Fundusz mikroprojektów. (b.d.). Pobrano z: http://www.euregio-teschinensis.eu/fundusz-mikroprojektow/

Gąsior, G. (2008). Zaolzie : polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008. Warszawa: Ośrodek KARTA.

Gorzelak, G., Bachtler, J., Kasprzyk, M. (2005). Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej doświadczenia Polsko – Niemieckie. Warszawa: Scholar.

Greta, M. (2003). Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Heffner, K. (2001). Górny Śląsk i Północne Morawy jako region transgraniczny. W: A. Klasik (red.), Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej (s. 19–32). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.

Kantyka, Z. (2004). Współpraca międzyregionalna i transgraniczna oraz jej znaczenie w rozwoju społeczności lokalnych i europejskich procesów integracyjnych. W: P. Dobrowolski (red.), Współpraca transgraniczna i międzyregionalna województwa śląskiego (s. 50–61). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Koszyk-Białobrzeska, R., Kisiel, R. (2008). Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie euroregionu Bałtyk. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Lewkowicz, Ł. (2013). Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Malendowski, W., Ratajczak, M. (1998). Euroregiony: pierwszy krok do integracji europejskiej. Wrocław: Atla 2.

Malendowski, W., Szczepaniak, M. (2000). Euroregiony – mosty do Europy bez granic. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Map of cross-border co-operation in Europe. (b.d.). Pobrano z: http://www.aebr.eu/en/members/map_of_members.php

Mrówka, M. (2009). Adaptacja rozwoju regionalnego do procesów globalizacji na przykładzie poprawy realizacji strategii konkurencyjności gospodarczej i inwestycyjnej. W: P. Oleśniewicz (red.), Współpraca polsko-czeska w kontekście globalizacji (s. 27-44). Nowa Ruda: Gmina Miejska Nowa Ruda .

Oficjalna strona Euroregionu Śląsk Cieszyński. (b.d.). Pobrano z: http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-slask-cieszynski

Ogólnie o Euroregionie Śląsk Cieszyński. (b.d.). Pobrano z: http://www.euroregions.org/pl/index/ogolnie_o_euroregionie_slask_cieszynski/75.html

Pietrzyk, I. (2006). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Projekty zakończone. (b.d.). Pobrano z: www.powt.olza.pl/fr/pobierz/plik/82/projekty-zakonczone.pdf

Sanetra-Półgrabi, S. (2015). Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski: studium porównawcze euroregionów „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy” i „Tatry”. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Solarz, P. (2009). Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej. Warszawa: Vizja Press&IT.

Toczyński, W., Sartorius, W. (1997). Międzynarodowa współpraca regionów. Warszawa: PRZEDŚWIT.

Tomaszewski, J. (2006). Czechy i Słowacja. Warszawa: TRIO.Data publikacji: 2020-11-19 19:36:54
Data złożenia artykułu: 2020-11-08 13:14:21


Statistics


Total abstract view - 403
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 148

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Anna Herman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.