Social Mobilizations, Revolutions and Counter-revolutions in the Web 3.0 Environment

Kamil Filipek

Abstract


Technological innovations in the field of social communications shape contemporary processes in politics, economy, culture, warfare etc. Fate of many individuals, groups and even whole societies depends on pace, level, frequency and the ability to adopt the variable information and communication technology. ICT development became an important factor contributing to modern social mobilizations, rebellions, revolutions, domestic or external conflicts. The aim of the article is to analyze a complex relation between ICT evolution and social (both individual and group) rank-and-file ability to mobilize and organize. In other words, it is necessary to identify the socio-technological processes shaping Internet 3.0 (Web 3.0), then to link up those processes with the contemporary virtual and real revolutions and counterrevolutions.

Keywords


social mobilization; twitter revolution; Web 3.0; Internet counter-revolution

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Abouzeid, Rania. 2011. Bouazizi: The Man Who Set Himself and Tunisia on Fire. „Time Magazine”. , 20.10.2012.

Anonymous (haktywiści internetowi) 2012, „Wikipedia”. , 27.10.2012.

Arab Spring. Wikipedia. , 27.10.2012.

Bauman, Zygmunt. 1994. A Revolution in the Theory of Revolutions. „International Political Science Review”, nr 1, s. 15-24.

Berners-Lee, Tim i James Hendler i Ora Lassila. 2001. The Semantic Web. „Scientific American”, nr 5, s.35-43.

Brownlow, Mark. 2012. Smartphone statistics and market share. , 23.10.2012.

Canalys. 2012. Smart phones overtake client PCs in 2011. , 21.10.2012.

Castells, Manuel. 2001. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press.

Daily Chart 2012. The war in Syria. , 27.10.2012.

Diamond, Larry. 2010. Liberation Technology. „Journal of Democracy”, nr 3, s. 69-83.

Directive 2004/48/EC. 2004. „Official Journal of the European Union”, L 157, 2004-04-30, s.32-36.

Filipek, Kamil. 2011. Od Web 1.0 do Web 3.0. Społeczna ewolucja internetu. W: S. Partycki (red.), Społeczeństwo sieci – gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Tom 1. Lublin. Wydawnictwo KUL, s. 226-237.

Freud, Zygmunt. 1975. Poza zasadą przyjemności. Warszawa: PWN.

Kapuściński, Ryszard. 2008. Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku. Kraków: Znak.

Koelsch, Frank. 1995. The Infomedia Revolution. Toronto: McGraw-Hill Ryerson.

Krzysztofek, Kazimierz. 2006. Społeczeństwo w dobie internetu: refleksyjne czy algorytmiczne? W: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń i inni (red.), Re: internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Lessig, Lawrence. 2005. Wolna kultura. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Levy, Steven. 2010. Hackers: Heroes of the Computer Revolution, New York: O’Reilly Media.

Lindstrom, Martin. 2009. Brand Sense: marka pięciu zmysłów. Gliwice: Helion.

Lordet, Gilles. 2012. Internet Enemies Report 2012. Reporters without Borders for Freedom of Information < http://en.rsf.org/IMG/pdf/rapport-internet2012_ang.pdf>, 22.10.2012.

Macdonell, Alan. 2012. The Twitter Counterrevolution, , 31.10.2012.

Morozov, Evgeny. 2011. The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom. New York: Public Affairs.

Nakonieczna, Joanna. 2012. Pozasystemowe poszukiwanie sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Alterglobaliści. Rychy oburzenia obywatelskiego. Haktywiści. „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, s. 101-119

Nielsen, Jakob. 2003. Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Gliwice: Helion.

Nowak, Adrian. 2012. Anonymous zablokowali stronę greckiego rządu. „Dziennik Internautów Bezpieczeństwo”. , 22.10.2012.

Offe, Claus. 1995. Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, W: J. Szczupaczyński (red.) Władza i społeczeństwo: Antologia tekstów z socjologii polityki, Warszawa: Scholar, s. 226-233.

Pirate Times. , 26.10.2012.

Piratpartiet. 2012, Introduction to Politics and Principles. , 24.10.2012.

PP International 2012, , 20.10.2012.

Rhoads, Christopher i Loretta Chao L. 2009. Iran's Web Spying Aided By Western Technology. „The Wall Street Journal”; , 22.10.2012.

Rosja: Około 25 tys. ludzi na manifestacji opozycji w Moskwie, , 31.10.2012.

Singel, Ryan. 2008. Palin Hacker Group’s All-Time Greatest Hits. , 26.10.2012.

Skocpol, Theda. 1979. States and Social Revolutions. A comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge University Press.

Sosnowska, Joanna. 2012. Anonymous – kim są ludzie którzy zatrzymali ruch na polskich stronach rządowych? , 24.10.2012.

Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Tester, Keith. 2004. The Social Thought of Zygmunt Bauman. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wallis, Keneth C. i James L. Poulton. 2001. Internalization. The origins and construction of internal reality. Buckingham: Open University Press.

Wiatr, Jerzy. 1999. Socjologia polityki. Warszawa: Scholar.

Wilson, Rodney. 2011. Economy: The Root of the Uprising. W: The Arab Spring. The Implications for British Policy. Conservative Middle East Council. , 25.10.2012.

Zeh, Juli. 2012. The Pirate Party fits the political gap, „The Guardian”. , 22.10.2012.

Zuckerman, Ethan. 2011. The First Twitter Revolution? „Foreign Policy”. , 29.10.2012.Data publikacji: 2020-11-11 01:48:58
Data złożenia artykułu: 2020-11-11 01:06:10


Statistics


Total abstract view - 601
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 171

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kamil Filipek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.