Acting Career and its Determinants in the Social World of Professional Theater in Poland

Emilia Zimnica-Kuzioła

Abstract


The article is an attempt to answer the question about factors affecting the trajectory of an acting career. The author confronts the objective dimensions of a career with a subjective concept of success, clarified by the participants of the social world of theater themselves. The empirical basis of the work are free interviews conducted by the author with actors of Polish public drama theaters (in 2015–2017) and journalistic interviews with theater artists published in books and popular monthly magazines in the last two decades of the 21st century. All sources were subjected to qualitative content analysis. It shows that in addition to talent, which is the basis of an acting career, hard work is also important. The actors pay attention to personality aspects – charismatic people with a natural ability to attract attention have a greater chance of success. The cultural capital of the stage artist and social capital (the relevant role of linking artistic careers) are not without significance for the course of the acting career. Actors also say a lot about coincidence of events, but it is worth remembering that “you have to be good to be lucky”, you have to be more motivated and determined. The author also tries to answer questions whether awards actuate the course of acting career and whether migrations are an opportunity for creative progression. 


Keywords


sociology of art; acting career; theater awards; actor’s migrations

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Arlak, V. (2015, lipiec). Gram w innych rejestrach (A. Serdiukow, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 76–79.

Baar, K. (2014, listopad). Portret zwielokrotniony (A. Zuchora, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 42–49.

Bachórz, A., Stachura, K. (2015). Trajektorie sukcesu artystycznego: Strategie adaptacji artystów w polu kultury. Wyd. Instytutu Kultury Miejskiej.

Barciś, A. (2015, wrzesień). Czekając na oklaski (M. Gajewski, przeprowadzający wywiad). Zwierciadło, 70–75.

Barciś, A., Graff, M. (2011). Rozmowy bez retuszu. Wydawnictwo M.

Becker, G.S. (1994). Human capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to education (3th ed.). The University of Chicago Press.

Chabior, J. (2015, lipiec). Niezidentyfikowane szczątki ludzkie (A. Serdiukow, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 58–62.

Cybal-Michalska, A. (2012). Kariera jako „własność” jednostki – rozważania teoretyczne nad definicyjnym credo. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, (1), 193–203. https://doi.org/10.14746/kse.2012.1.12

Czanerle, M. (1972). Gustaw Holoubek. Notatki o aktorze myślącym. WaiF.

Ferenc, T. (2012). Artysta jako obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Fronczewski, P. (2015, styczeń). Czy jeszcze mam marzenia? (K. Drecka, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 54–61.

Golka, M. (2012). Socjologia artysty nowożytnego. http://hdl.handle.net/10593/14293

Grabowska, U. (2011, marzec). Rośnie we mnie spokój (A. Gutek, przeprowadzająca wywiad). Sens, 52–58.

Grochowska, A. (2015, listopad). Nie lubię mówić: ja, ja, ja… (A. Święcicka, przeprowadzająca wywiad). Skarb, 28–31.

Gruszka, K. (2016, luty). Karolina postanawia wrócić (I. Komendołowicz, przeprowadzająca wywiad). Pani, 24–33.

Hausbrandt, A., Holoubek, G. (1986). Teatr jest światem. Wyd. Literackie.

Heinich, N. (2007). Być artystą. VIZJA PRESS&IT.

Hera, J. (1993). Losy niespokojnych. Semper.

Ilczuk, D. (1990). Aktor a rzeczywistość: szanse, zagrożenia, mechanizmy obronne. Instytut Kultury.

Jakubik, A. (2015, sierpień). Mam ci to zagrać? (M. Felis, przeprowadzająca wywiad). Uroda Życia, 39–42.

Janda, K. (2004). Moja droga B. W.A.B.

Kasprzyk, E. (2014, styczeń) Nawet ja mam kodeks (A. Bimer, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 38–45.

Kasprzyk, E., Kędziak, M. (2013). MIŁ.OŚĆ. Wyd. G+J Gruner+Jahr.

Kociuba, J. (1996). Tożsamość aktora. Wyd. UMCS.

Kolak, D. (2014, marzec). Jak przestałam być świętą Zuzanną (M. Wach, przeprowadzająca wywiad), Zwierciadło, 73–76.

Komunikat CBOS. Wykształcenie ma znaczenie? BS/96/2013, lipiec 2013, oprac. Natalia Hipsz.

Kozek, W., Kubisa, J. (2011). Polaktor. Aktorzy na rynku pracy. Związek Zawodowy Aktorów Polskich.

Kulesza, A. (2015, wrzesień). Tamtej Agaty już nie ma (I. Komendołowicz, przeprowadzająca wywiad). Pani, 26–36.

Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3(1), 47–57.

Lichota, L. (2014, lipiec). Kiedy bohater idzie na wojnę (B. Pawłowicz, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 86–90.

Mateusz 25, 29. 2012. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. Pallottinum.

Merton, R. (1996). On Social Structure of Science. University of Chicago Press.

Moro, J. (2014, listopad). Nie uczę się na błędach (B. Biały, przeprowadzająca wywiad). Twój Styl, 62–68.

Mróz, B. (2015). 20 lat później-osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Scholar.

Mróz, B., Kociuba, J., Osterloff, B. (2017). Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Scholar.

Mróz, B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Scholar.

Zalewska, K. Nagrody teatralne. W: Encyklopedia Teatru Polskiego (online): http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/224/nagrody-teatralne

Natorska, E. (red.). (1997). Holoubek (album jubileuszowy na 50-lecie pracy twórczej). Państwowy Teatr Ateneum im. S. Jaracza.

Ossowski, S. (1966). U podstaw estetyki. PWN.

Peszek, J. (2016, luty). Mistrz Jan Peszek (M. Domagalik, przeprowadzająca wywiad). Pani, 68–77.

Popławska, A. (2015, styczeń). Chciałoby się duszę zaprzedać (A. Serdiukow, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 62–66.

Porczyk, B. (2015, lipiec). Marzyciel (M. Wróbel, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 80–84.

Program telewizyjny: Zacisze gwiazd, internetowe wydanie TVP1 (wejście: 8.08.2016).

Rokicka, E. (1992). Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna. Przegląd Socjologiczny, 41, 115–125.

Segda, D. (2015). Nie będę Julią. W: Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety (s. 269–301). Znak.

Słomczyński, K. (2007). Kariera i sukces. Analizy socjologiczne. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Szulborska-Łukaszewicz, J. (2015). Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz? ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.

Ślęzak, I. (2009). Stawanie się poetą. Analiza interakcjonistyczno-symboliczna. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1(1). http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume9/PSJ_monografie_4.pdf

Tatarkiewicz, W. (1990). Historia filozofii (T. I i III). PWN.

Terlecka-Reksnis, M. (2008). Holoubek. Rozmowy. Prószyński i S-ka.

Thomas, W., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Trybała, M. (2015). Dziesięć centymetrów nad ziemią. W: Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety (s. 337– 366). Znak.

Wagner, I. (2015), Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1(1). http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php

Walach, M. (2015, kwiecień). Szczęściara (A. Serdiukow, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 46–52.

Wallis, A. (1964). Artyści-plastycy, zawód i środowisko. PWN.

Warnke, K. (2014, maj). Pożywki dla wyobraźni (Z. Fabjanowska-Micyk, przeprowadzająca wywiad). Zwierciadło, 91–94.

Wilski, Z. (1990). Aktor w społeczeństwie. Szkice o kondycji aktora w Polsce. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN.

Zajączkowska, M. (2015). Chcę się bawić. W: Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety. Znak, s. 367–398.

Zawadzka, M. (2011). Gustaw i Ja. Marginesy.

Zawadzka, M. (2015). Mało mnie znacie. W: Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety (s. 401–428). Znak.

Zielińska, K. (2014, październik). Kryśka i jej grafik (M. Mołek, przeprowadzająca wywiad). Sens, 6–12.

Znaniecki, F. (2001). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. PWN.

Żółkowska, J. (2015). Nie trzeba się bać. W: Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety (s. 429–456). Znak.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.1.48-69
Data publikacji: 2020-11-21 21:21:22
Data złożenia artykułu: 2020-11-20 11:22:40


Statistics


Total abstract view - 911
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 518

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Emilia Zimnica-Kuzioła

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.