The Impact of COVID-19 Pandemic on the Image of People with Disability in the Context of Creating Social Attitudes

Jagoda Ochocka

Abstract


Every crisis ruins the activity of an individual, an organization and the whole society, carrying certain changes as well as the necessity of undertaking specific actions. In a situation of a crisis, communication plays a huge role among all engaged in fighting the effects. The COVID-19 pandemic being an example of such a society wide crisis has an influence of messages in the media as those are a form of communication in society. Then, the article touches on the aspect of creation of social attitudes towards people with disability using social campaigns in Polish media during pandemic. The author assumes, that during COVID-19 pandemic the way of creating social attitudes may have changed comparing to the picture of this minority built before. The aim of the article is therefore to identify the image of people with disability shaped before and during the pandemic in the context of the change in perceiving this group. The study includes the analysis of video and graphic materials of social campaigns published in Polish media between autumn 2019 and summer 2020 as well as the analysis of interviews carried out with authors of those campaigns. Moreover, initial conclusions and recommendations for further actions and studies in this area are suggested.  


Keywords


disability; social attitude; social campaign; social advertising; COVID-19 pandemic

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Avalon Extreme. (2020a). O kampanii. https://extrasprawni.pl/o-kampanii

Avalon Extreme. (2020b). Kampania Extrasprawni. https://avalonextreme.pl/kampania-extrasprawni

Banach, I. (2016). Społeczny kontekst edukacji w procesie kształtowania postaw wobec osób niepełnosprawnych. Relacje. Studia z Nauk Społecznych, 1, 25–36.

Bieganowska, A. (2005). Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna. Dwumiesięcznik Akademii Pedagogiki Specjalnej, 5, 362–371.

Buchnat, M. (2008). Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. Nasze Forum, 1–2(29–30), 59–67.

Daszkiewicz, M. (2019). Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form przekazów komunikacyjnych. Zdrowie i style życia: wyzwania ekonomiczne i społeczne, 153, 269–298.

Fundacja Avalon. (2020). Historia i misja. https://www.fundacjaavalon.pl/info_o_fundacji/misja.html

Fundacja Neuron +. (2020a). Fundacja Neuron+. https://stopbarierom.pl/fundacja-neuron/?gclid=EAIaIQobChMI3OCqxJyv7AIVENd3Ch0WZAVoEAAYASAAEgIWwvD_BwE

Fundacja Neuron+. (2020b). O kampanii. https://stopbarierom.pl/kampania-stop-barierom

Fundacja Nie widząc przeszkód. (2020). O nas. http://niewidzacprzeszkod.pl/o-nas

Fundacja SM – Walcz o siebie. (2020). Kampania 2019. http://www.sm-walczosiebie.pl/historia-kampanii/kampania-2019

Fundacja SM – Walcz o siebie. (2020b). Historii kampanii. http://www.sm-walczosiebie.pl/historia-kampanii

gov.pl. (2019, 26 grudnia). Widzisz różnice…? Rusza kolejna kampania dotycząca dostępności. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/widzisz-roznice-rusza-kolejna-kampania-dotyczaca-dostepnosci

Informacja prasowa niepelnosprawni.pl. (2020). Rehabilituj się online z Fundacją Avalon. http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/955603

Kaczmarek-Śliwińska, M. (2019). The Specificity of Crisis Management in Social Media from the Perspective of W.T. Coombs’ Situational Crisis Communication Theory. Studia Medioznawcze, 20(4/79), 318–332.

Konecki, K. T. (2012). Recenzja książki Ervinga Goffmana pt. „Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia” (Nomos 2010, tłum. S. Burdziej), Kultura i Wychowanie, 4(2), 176–179.

Kotler, Ph. Keller, K. (2017). Marketing. Rebis.

Kudełko, N. (2019). Wpływ reklamy społecznej na deklarowane zachowania odbiorców na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2(15), 106–124.

Marciniak, B. (2016). Metodyczne aspekty pomiaru deklaratywnych i utajonych postaw. Handel Wewnętrzny, 4(363), 153–161.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. (2020, 29 czerwca). O programie. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o-programie

Myers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Zysk i S-ka.

Nowak, K. (2015). Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych ruchowo. Annales Universitatis Marie Skłodowska-Curie, XXVIII, 1, 67–81.

Nowak, S. (1973). Teorie postaw. PWN.

Pawełczyk, P., Jankowiak, B. (2013). Studenci a polityka. Badanie komponentu emocjonalnego postaw. Studia Edukacyjne, 27, 325–335.

PFRON. (2020). Kampania Widzialni (Nie)widzialni. https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/kampania-widzialni-niewidzialni/

Piątek, K. (2015). Kampanie społeczne jako narzędzia zmiany postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Media i Społeczeństwo, 5, 136–149.

Przywara, P. (2012). News a fakt – wokół relacji między medialnym obrazem świata a rzeczywistością. Komunikacja społeczna. Czasopismo Elektroniczne, 1, 13–22.

Rzyska, A. (2018). Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(51), 117–139.

Sienkiewicz, J. (2020, 8 czerwca). The Lockdown: Teatr 21 przeciw społecznemu wykluczeniu ludzi z niepełnosprawnościami.

Skura, M. (2018). Postawy wobec osób z niepełnosprawnością a postawy osób z niepełnosprawnością ruchową wobec ludzi z innym rodzajem niepełnosprawności – próba porównania. Szkoła Specjalna. Dwumiesięcznik Akademii Pedagogiki Specjalnej, 5, 343–352.

Statut Fundacji SM – Walcz o siebie. (2020). Statut Fundacji. http://www.sm-walczosiebie.pl/wp-content/uploads/2016/08/Statut.pdf

Struck-Peregończyk, M. (2013). Wizerunek osób niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu – zarys zjawiska. Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, 4(8), 22–31.

Szkoła Motywacji. (2020). Idea Szkoły Motywacji. http://www.szkola-motywacji.pl/idea

Teatr 21. (2020, 6 czerwca). The lockdown [wideo]. https://www.youtube.com/watch?v=aG8741bAmWU

Teatr 21. (2020). O nas. https://teatr21.pl/o-nas

Walęcka-Matyja, K. (2013). Psychologiczne i społeczno-kulturowe determinanty postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. W: E. Zasępa (red.), Doświadczanie choroby i niepełnosprawności (s. 24–38). Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Właśnie po to. (2020, 2 marca). SPOT promujący kampanię społeczną „WŁAŚNIE PO TO” 30 sek. (tłumaczenie migowe).

Właśnie po to. (2020a). Idea kampanii. https://wlasniepoto.biz.pl/idea-kampanii-wlasnie-po-to/

Właśnie po to. (2020b) O co chodzi w naszej akcji? https://wlasniepoto.biz.pl/

Właśnie po to. (2020c). Ambasador. https://wlasniepoto.biz.pl/ambasador/

Wojciszke, B. (2019) Psychologia społeczna. Scholar.

Wójciuk, A. (2017). Reklama komercyjna i reklama społeczna – różnice i podobieństwa. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 16, 27–43.

Wp.pl. (2020). Koronawirus. Kancelaria premiera publikuje spot. https://wideo.wp.pl/koronawirus-kancelaria-premiera-publikuje-spot-6488445767616129v

Wróblewska, M. (2018). Kampanie reklamowe społecznie pożyteczne, pożądane i potrzebne. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 2(28), 25–29.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.2.126-140
Data publikacji: 2021-05-18 13:49:25
Data złożenia artykułu: 2021-05-18 11:29:18


Statistics


Total abstract view - 451
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 515

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jagoda Ochocka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.