Author Details

Komarzyca, Daniel, University of Wroclaw, Poland

  • Vol 7, No 1 (2019) - Review articles
    Anarchism Based on Metaphysics. On the Supernatural Liberty. Anarchizm oparty na metafizyce. O wolności nie z tego świata. Review: Tymoteusz Onyszkiewicz, Anarchizm transcendentalny a gnoza. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC 2018, pp. 124.
    Abstract  PDF (Język Polski)