Editorial Team

Editor in chief

Secretary

  1. Magdalena Suchora, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

Associate Editor (Physics)

Associate Editor (Statistics)

  1. Bart Debicki, Towson University, USA