Toposequence and Properties of Soils in the Hilly Landscape of Lier (Buskerud Region, South Norway)

Paweł Sowiński

Abstract


The research was carried out in the hilly landscape in the Buskerud region, south Norway. The following soil toposequence was stated, beginning from the top of the slope: Epigleyic Pheozem (Siltic) – Cumullinovic Pheozem (Endosiltic) – Epigleyic Pheozem (Skeletic Endosiltic) – Cumullinovic Pheozem (Siltic) – Mollic Gleysol (Siltic). The soils had a silt loam and sandy loam texture with a substantial admixture of gravel. The material was poorly sorted with a lepto – and platykurtic texture distribution. The amounts of organic matter, organic carbon, as well as total nitrogen and phosphorus did not show catenal changes.

Full Text:

PDF

References


Baužienė I., Świtoniak M., Charzyński P.: Žemės ūkio mokslai, 15(3), 29, 2008.

Bechmann M., Stålnacke P., Kvœrnø S., Eggestad H.O., Øygarden L.: Science of the Total Environment, 407, 749, 2009.

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004.

BJB software house: Siewca 3.0, Poznań, 2010.

De Alba S., Lindstorm M., Schumacher T.E., Malo D.D.: Catena, 58,77, 2004.

Degórski M.: Przegląd Geograficzny, 77(1), 37, 2005.

IUSS Working Group – FAO: WRB-World Reference Base for soil resources. World Soil Resources Report No. 103FAO, Rome, 2006.

Kobierski M.: Roczn. Glebozn., 61(3), 65, 2010.

Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG: Roczn. Glebozn., 62(3), 2011.

Norwegian Forest and Landscape Institute: National soil mapping, http://kart4.skogoglandskap.no/karttjenester/jord/, 2010.

Orzechowski M., Smólczyński S.: Polish J. Soil Sci., 43(2), 129, 2010.

Orzechowski M., Smólczyński S., Sowiński P.: Roczn. Glebozn., 55(2), 311, 2004.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze: Roczn. Glebozn., 60(2), 5, 2009.

Racinowski R., Szczypek T., Wach J.: Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2001.

Sapek B.: Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 476, 281, 2001.

Sinkiewicz M.: Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej. UMK, Toruń, 1998.

Smólczyński S., Orzechowski M.: Ecological Chemistry and Engineering A, 17(2–3), 217, 2010.

Sommer M., Schlichting E.: Geoderma, 76, 1, 1997.

Sowiński P., Lemkowska B.: Toposequence and soil properties in the landscape of ground moraine of Olsztyn Lakeland. Soil of Chosem Landscape. (Ed. B. Bieniek). Dep. Land Raclamation and Environ. Manag., Univeristy of Warmia and Mazury in Olsztyn, 21, 2009.

Świtoniak M.: Catena, 116, 173, 2014.

Zádorová T., Penižek V., Šefrna L., Rohošková M., Borůvka L.: Catena, 85, 22, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2014.47.1.51
Data publikacji: 2015-05-27 12:11:43
Data złożenia artykułu: 2015-04-21 07:15:58


Statistics

Total abstract view - 156
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 71

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Polish Journal of Soil Science

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.