THE STATE OF SOIL CONTAMINATED WITH NICKEL IN THE FORMER SANITARY ZONE OF THE GŁOGÓW COPPER SMELTER

Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik

Abstract


Substances present in soils are of natural or anthropogenic origin. As a result of industrial activity, large quantities of potentially hazardous elements such as heavy metals are deposited in the environment. They may occur as unavailable (similar to the total form), or available for plants. The content of nickel in the soil from the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter does not exceed the Polish threshold values for industrial areas; however, its content may be influenced by other factors such as content of organic matter and soil reaction. In this article we present the results of the nickel pollution in the former sanitary zone of the Głogów Copper Smelter.

 

Obecne w glebie związki chemiczne mają pochodzenie naturalne lub antropogeniczne. Jako efekt działalności przemysłowej, do atmosfery emitowane są znaczne ilości zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich. Zanieczyszczenia obecne w środowisku mogą być związane trwale z materiałem glebowym, część z nich jest jednak dostępna dla roślin. W artykule przedstawiono wyniki zanieczyszczenia niklem terenów strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów. Badania wykazały, że zawartość niklu nie przekraczała wartości granicznych, wg obowiązujących w Polsce standardów dla gleb stref przemysłowych. Zawartość niklu może być jednak modyfikowana przez zawartość materii organicznej oraz pH.


Full Text:

PDF

References


Chesworth W. (Ed.): Encyclopaedia of Soil Science. Dordrecht, Springer, 2008.

Ernst W.H.O.: Chemie der Erde, 65, 29, 2005.

FAO: Guidelines for Soil Description. Rome, 2006.

Gąszczyk R., Muszyński P., Paszko T.: Zesz. Nauk. Kom. Człowiek i Środowisko PAN, 26, 93, 2000.

Gębski M.: Post. Nauk Roln., 5, 3, 1998.

Greinert H., Greinert A.: Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Zielona Góra, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, 1999.

Hooda P.S.: Trace Elements in Soils. UK, Wiley-Blackwell, 2010.

Huynh T.T., Laidlawa W.S., Singh B., Gregory D., Baker A. J.M.: Environ. Poll., 156, 874, 2008.

Jadia, C.D., Fulekar, M.H.: Environ. Eng. Management J., 7, 547, 2008.

Jeske A., Gworek B.: Ochr. Środ. Zas. Nat., 49, 1, 2011.

Journal of Laws 2002.165.1359 Directive on the standards of soil quality and the standards of land quality.

Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Warszawa, PWN, 1999.

Kabata-Pendias A., Pendias H.: Trace Elements in Soils and Plants. Boca Raton, CRC Press, 2001.

KGHM. Portal internetowy KGHM Polska Miedź S.A. [In] World Wide Web: http://www.kghm.pl/

Kopcewicz J., Lewak S. (ed.) Fizjologia roślin. PWN, Warszawa, 2007.

Kostecki J.: Environmental engineering III (eds.) L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski, London, Taylor & Francis Group, 2010.

Lis J., Pasieczna A., Bojakowska I., Gliwicz T., Frankowski Z., Pasławski P., Popiołek E., Sokołowska G., Strzelecki R., Wołkowicz S.: Atlas geochemiczny legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego, Warszawa, Wyd. Kartograficze Polskiej Agencji Ekologicznej S.A.,1999.

Maheshwari R., Dubey R.S.: Plant Growth Regul., 59, 37, 2009.

Mengel K., Kirkby E.A., Kosegarten H., Appel T.: Principles of Plant Nutrition. Dordrecht, Kluwer, 2001.

Migaszewski Z., Gałuszka A.: Podstawy geochemii środowiska. Warszawa, Wyd. Nauk. Techn., 2009.

Mocek A., Drzymała S., Maszner P.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Poznań, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego, 2006.

Ostrowska A., Porębska G.: Skład chemiczny roślin, jego interpretacja i wykorzystanie w ochronie środowiska. Wyd, IOŚ, Warszawa, 2002.

PN-ISO 11466:2002 Jakość gleby – Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej.

Roszyk E.. Szerszeń D.: Roczn. Glebozn., 39(4), 147, 1988.

Sałecki T.: Ocena zmian stanu środowiska województwa legnickiego w latach 1985–1995. Legnica. Studio Komputerowe KZS Computer Solutions. 1997.

Singh V.P.: Metal Toxicity and Tolerance in Plants and Animals. Sarup and Sons, New Delhi, 2005.

Siuta J.: Gleba – diagnozowanie stanu i zagrożeń. Warszawa. Wyd. IOŚ, 1995.

Strzyszcz Z.: Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na glebę górnictwa. energetyki. przemysłu i transportu. [In]: Zasoby glebowe i roślinne – użytkowanie. zagrożenie. ochrona. Ed. R. Olaczek. Warszawa, PWRiL, 1988.

Urbańczyk J.: Rudy i metale nieżelazne, 46(5–6), 246, 2001.

Uren N.C.: Adv. Agronomy, 48, 141, 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2015.48.1.13
Data publikacji: 2016-02-09 13:00:54
Data złożenia artykułu: 2016-02-09 09:15:39


Statistics


Total abstract view - 292
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 375

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jakub Kostecki, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Andrzej Greinert, Barbara Walczak, Dariusz Królik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.