ZINC AND COPPER FRACTIONS IN SOILS CONTAMINATED WITH NICKEL

Beata Kuziemska, Wiesław Wieremiej, Dawid Jaremko

Abstract


Soil subject to a three-year pot experiment was analyzed, in which the following factors were considered: (i) soil contamination with nickel (0, 75, 150 and 225 mg Ni kg-1 of soil); (ii) liming (0 Ca and Ca in a dose calculated according to 1 Hh of soil); (iii) organic fertilization (with no organic fertilization, rye straw and brown coal from the Turów coalmine). The test plant was orchardgrass, which was harvested in the amount of four cuts each year of the experiment. The copper and zinc fractions were assessed using the BCR method, whereas the pH was calculated using the potentiometer method. The total content of copper and zinc in the analyzed soil did not exceed the values of the geochemical background of the soils of Poland. No impact of the varied content of nickel in the soil on the total content and distribution of Cu and Zn was found in the investigated fractions. Liming caused an increase in the total content of zinc in the analyzed soil and a decrease in the content of Cu and Zn in the F1 fraction. The straw and brown coal caused an increase in the content of both metals in the soil in the F3 fraction.

 

 

Analizowano glebę po trzyletnim doświadczeniu wazonowym, w którym uwzględniono następujące czynniki: 1. zanieczyszczenie gleby niklem (0,75, 150 i 225 mg Ni kg-1 gleby); 2. wapnowanie (0 Ca i Ca w dawce wyliczonej wg 1 Hh gleby); 3. nawożenie organiczne (bez nawożenia organicznego, słoma żytnia i węgiel brunatny pochodzący z kopalni w Turowie). Rośliną testowa była kupkówka pospolita, której w każdym roku eksperymentu zebrano po cztery pokosy. Frakcje miedzi i cynku oznaczono metodą BCR, a pH metodą potencjometryczną. Ogólna zawartość miedzi i cynku w analizowanej glebie nie przekraczała wartości tła geochemicznego gleb Polski. Nie wykazano wpływu zróżnicowanej ilości niklu w glebie na zawartość ogólną i rozmieszczenie Cu i Zn w wydzielonych frakcjach. Wapnowanie spowodowało zwiększenie ilości ogólnej cynku w analizowanej glebie oraz zmniejszenie udziału Cu i Zn we frakcji F1. Słoma i węgiel brunatny spowodowały zwiększenie w glebie ilości obu metali oraz ich udziału we frakcji F3.


Full Text:

PDF

References


Eisler R.: Handbook of Chemical Risk Assessment: Health Hazards to Humans, Plants, and Animals. Vol. 1. Metals. Levis Publishers, 2000.

Gondek J.: Acta Agrophysica, 8(4), 825, 2006.

Gorlach E., Gambuś F.: Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 472, 275, 2000.

Jamali M. K., Kazi T. G., Afridi H. I., Arain M. B., Jalbani N., Memon A. R.: J. Environ. Sci. Health, 42, 649, 2007.

Jaske A., Gworek B.: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49, 209, 2011.

Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. PWN, Warszawa, 1999.

Kennedy V. H., Sanchez A. L., Oughton D. H., Rowland A. P.: Analyst., 122, 89, 1997.

Kuziemska B., Kalembasa S.: Proc. ECOpole, 7(1), 215, DOI: 10.2429/proc.2013.7 (1) 028, 2013.

Lipiński W., Lipińska H.: Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 479, 187, 2001.

Odum H. T.: Heavy Metals in the Environment: Using Wetlands for Their Removal. Levis Publishers, 2000.

Rauret G., Lopez-Sanchez J.F., Sahuquillo A., Rugio R., Davidson C., Ure A., Quevauculler Ph.: J. Environ. Monit., 1, 57, 1999.

Reid K.M., Spencer K. L., Shotbolt L.: J. Soils., Sediments, 11, 518, DOI: 10.1007/s/11368–011–0340–9. 2011.

Szumska (Wilk) M., Gworek B.: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41, 42, 2009.

Świetlik R., Trojanowska M.: Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce, 9, 29, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2015.48.1.21
Data publikacji: 2016-02-09 13:00:55
Data złożenia artykułu: 2016-02-09 09:21:36


Statistics


Total abstract view - 572
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 320

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Beata Kuziemska, Wiesław Wieremiej, Dawid Jaremko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.