THE CONTENT OF TOTAL CADMIUM AND ITS FRACTIONS IN ARABLE LAND OF THE PODLASIE PROVINCE

Adam Łukowski, Józefa Wiater

Abstract


The aim of this study was estimation of total cadmium content and its fractional composition in arable soils, depending on their physicochemical properties. The research material consisted of samples taken from arable soil in 81 points within then Podlasie Province. The content of total cadmium in soils and its fractional composition was determined with the BCR method. It was found that the total content of cadmium was typical for uncontaminated soils and ranged from 0.11 to 1.59 mg kg-1. The percentage of acid in the soluble and exchangeable fraction fluctuated at around 10% on average. The reducible fraction comprised about 20% and oxidizable fraction 26%, on average. Most of the cadmium was in the residual fraction. The factors that influenced the fractional composition of cadmium were determined. For the very light and light soils it was mainly the content of magnesium and pH, while for medium soils it was the organic carbon and magnesium content, content of soil fraction <0.02 mm, as well as the percentage of Cd in reducible fraction.

 

Celem pracy było określenie zawartości ogólnej kadmu i jego składu frakcyjnego w glebach ornych w zależności od ich właściwości fizykochemicznych. Badania wykonano w oparciu o 81 próbek gleb uprawnych pobranych w woj. podlaskim. Określono w nich zawartość ogólną kadmu i jego skład frakcyjny metodą BCR. Zawartość ogólna kadmu była typowa dla gleb niezanieczyszczonych i wahała się w przedziale od 0,11 do 1,59 mg kg-1. Udział kadmu we frakcji rozpuszczalnej w kwasach i wymienialnej wynosił średnio około 10%, we frakcji redukowalnej średnio około 20% i we frakcji utlenialnej średnio 26%. Najwięcej kadmu zgromadziła frakcja rezydualna. Określono czynniki, które wpływały na dystrybucję kadmu pomiędzy frakcjami. W przypadku gleb bardzo lekkich i lekkich największy wpływ miała zawartość magnezu i pH, a w przypadku gleb średnich zawartość magnezu, węgla organicznego, frakcji spławianych i udział procentowy kadmu we frakcji redukowalnej.


Full Text:

PDF

References


Adriano D. C.: Spriger-Verlag, New York, USA, 1986.

Alloway B.J.: John Wiley and Sons, New York, 1990.

An Y-J., Kim Y-M., Jeong S-W.: Sci. Total Environ., 326, 93, 2004.

Biernacka E., Małuszyński M.J.: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 101, 2007.

Broos K., DeGryse F., Smolders E.: Proc. 6th Int. Conf. Biogeochemistry of Trace Elements, Guelph, Ontario, Canada, 2001.

Dąbkowska-Naskręt H.: Pol. J. Soil Sci., 30, 29, 1997.

Dudka S., Chłopecka A.: Water Air Soil Poll., 51, 153, 1990.

Gray C.W., McLaren R.G., Roberts H.C., Condron L.M.: Commun. Soil Sci. Plant Anal., 31, 1261, 2000.

Gruca-Królikowska S., Wacławek W.: Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia, 11, 41, 2006.

Kabata-Pendias A. Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1999.

Karczewska A.: Zesz. Nauk. AR Wrocław, 432, Rozprawy, 184, 159, 2002.

Lipiński W. Bednarek W.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 456: 399, 1998.

Mocek A.: J. Res. Appl. Agr. Eng., 47, 29, 2002.

Moćko A., Wacławek W.: Anal. Bioanal. Chem., 380, 813, 2004.

Morera M.T., Echeverría J.C., Mazkiarán C., Garrido J.J.: Environ Pollut., 113, 135, 2001.

Pueyo M., Sastre J., Hernandez E., Vidal M., Lopez-Sanchez J. F., Rauret G.: J. Environ. Qual., 32, 2054, 2003.

Senesi N.: Biogeochemistry of Trace Metals (Eds. Adriano D.C.), Springer-Verlag, New York, USA, 429, 1992.

Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Pietruch Cz.: Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2000.

Węglarzy K.: Wiadomości Zootechniczne, 3, 31, 2007.

Wiater J., Łukowski A.: Fresen. Environ. Bull., 19(4), 547, 2010.

Xian X., Shokohifard G.I.: Water Air Soil Poll., 45, 265, 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2015.48.1.31
Data publikacji: 2016-02-09 13:00:55
Data złożenia artykułu: 2016-02-09 09:28:23


Statistics


Total abstract view - 706
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 334

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Adam Łukowski, Józefa Wiater

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.