The impact of palaeorelief on the origin of some closed depressions in loess areas in the Lublin Upland

Renata Kołodyńska-Gawrysiak

Abstract


Closed depressions (CDs) are common small forms occurring in the European loess belt. The age, origin and evolution of these forms is highly debated. Some CDs are reproduced in the loess cover. Their formation was directly influenced by the relief of sediments underlying the loess cover and varying in terms of age and origin. Two depressions of this type were documented within the thin (8 m) loess covers in the Nałęczów Plateau and the Dubienka Depression, using the electrical resistivity method. The age of the reproduced forms varies. The CD in Sadurki formed during the Vistulian. The CD in the Horodło site was forming from the Odranian to the Vistulian glaciation.


Keywords


closed depressions, loess, palaeorelief, electrical resistivity profiles

Full Text:

PDF

References


Antoine, P., Rousseau, D-D., Zӧller, L., Lang, A., Munaut, A-V., Hatte, Ch., Fontugne, M., 2001. High-resolution record of the last Interglacial-glacial cycle in the Nussloch loess-palaeosol sequences, Upper Rhine Area, Germany. Quaternary International 76/77: 211-229

Czarnecki, R., Lewartowska-Urbańska, M., 1987. Wymoki okolic Sandomierza. Przegląd Geograficzny LIX, 3: 385-397.

Dobrowolski R, 1998. Strukturalne uwarunkowania rozwoju współczesnej rzeźby krasowej na międzyrzeczu środkowego Wieprza i Bugu. Wydawnictwo UMCS Lublin, 88 pp

Dobrowolski, R., Ziółek, M., Bałaga, K., Melke, J., Bogucki, A., 2010. Radiocarbon age and geochemistry of the infillings of small closed depressions from Western Polesie (Poland SE, Ukraine NW). Geochronometria 36: 39-46

Dolecki, L., 1995. Litologia i stratygrafia mezoplejstoceńskich utworów lessowych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wydawnictwo UMCS Lublin, 169 pp

Dolecki, L., 2010. Stratigraphy and main lithological features o f loess formations

in the south-eastern part of the Lublin Upland (SE Poland). Annales UMCS, 65 (1): 7-42

Etienne, D., Ruffaldi, P., Goepp, S., Ritz, F., Georges-Leroy, M., Pollier, B., Dambrine, E., 2011. The origin of closed depressions in Northeastern France: A new assessment. Geomorphology 126: 121-131.

Gillijns, K., Poesen, J., Deckers, J., 2005. On the charakteristics and origin of closed depression in loess-derived soils in Europe- a case study from central Belgium. Catena 60: 43-58.

Harasimiuk, M., 1975. Rozwój rzeźby Pagórów Chełmskich w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Prace Geograficzne IG PAN, 115: 94 pp

Harasimiuk, M., 1987. Lithologic Properties as Indices of the Sedimentation Conditions of the Vistulian Loesses in the Eastern Part of the Nałęczów Plateau (SE Poland). Annales UMCS, sec. B, 41, 11, 179-202.

Harasimiuk, M., Henkiel, A., 1976. Osobliwości pokrywy lessowej zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Z badań czwartorzędu w Polsce t. 18. Wyd. Geol.: 177-181.

Harasimiuk, M., Henkiel, A., 1978. Wpływ budowy geologicznej i rzeźby podłoża na ukształtowanie pokrywy lessowej w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Annales UMCS, sec. B, 30/31: 55-80

Harasimiuk, M., 1980. Rzeźba strukturalna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. UMCS, Lublin: 136pp

Kobojek, S., Nalej, M., 2008. Formy krasu reprodukowanego w południowej części Wyżyny Wieluńskiej. Landform Analysis, 9: 247–250

Kołodyńska-Gawrysiak, R., Harasimiuk, M., Chabudziński, Ł., Jezierski, W., Telecka, M., 2015. Geological conditions of the distribution of closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland): are they an origin determinant? Landform Analysis, 29: 9-18.

Kołodyńska-Gawrysiak, R., Poesen, J., 2017. Closed depressions in the European loess belt – natural or anthropogenic origin? Geomorphology, 288: 111-128.

Leger, M., 1990. Loess landforms. Quaternary International 7, 53-61.

Kołodyńska-Gawrysiak, R., Harasimiuk, M., Chabudziński, Ł., Jezierski, W., 2018. The importance of geological conditions for the formation of past thermokarst closed depressions in the loess areas of Eastern Poland. Geological Quarterly, accepted: May 26, 2018

Maruszczak, H., 1966a. Zjawiska krasowe w skałach górnokredowych międzyrzecza Wisły i Bugu (Typ krasu kredy piszącej). Przegląd Geograficzny 38(3): 339-370

Maruszczak 1966b. Zagadnienie genezy i wieku jezior łęczyńsko-włodawskich. Biul. LTN, sec. D, 5/6: 31-37

Maruszczak, H., 1976. Loess stratigraphy of south-eastern Poland. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 297: 135-175.

Maruszczak, H., 1980. Stratigraphy and chronology of the vistulian loess in Poland. Quaternary Studies in Poland, 2: 57-76.

Porres-Benito, J.A., Ibanez, S.J., Ortiz-Palacio, S., López-Ausín, V., 2016. Fractures location on karstified limestone surfaces by Electrical Resistivity Tomography Characterization. Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5 – Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia

Pożaryska, K., 1967. Cretaceous-Tertiary transition beds in Poland (except for the Carpathians). Geological Quarterly, 11 (3): 661-672.

Pożaryski, W., Maruszczak, H., Lindner, L., 1994. Chronostratigraphy of Pleistocene deposits and evolution of the Middle Vistula River Valley with particular attention to the gap through the South Polish Uplands. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 147: 1-58.

Różycki, S.Z., 1986. Pyłowe utwory typu lessowego na świecie, ich występowanie i

geneza (Loess-type dust deposits in the world, their distribution and origin).Studia Geologica Polonica 85, 193 pp

Różycki, S.Z., 1991. Loess and loess-like deposits. Ossolineum, Wrocław, 187 pp

Seminsky, K.Zh., Zaripov, R.M., Olenchenko, V.V., 2016. Interpretation of shallow electrical resistivity images of faults: tectonophysical approach. Russian Geology and Geophysics 57: 1349–1358

Szalail, S., Kovács, A., Kuslits, L., Facskó, G., Gribovszki, K., Kalmár, J., Szarka, L., 2018. Characterisation of fractures and fracture zones in a carbonate aquifer using electrical resistivity tomography and pricking probe methods. Journal of Geoscience and Environment Protection 6: 1-21

Vanwalleghem, T., Poesen, J., Vitse, I., Bork, H. R., Dotterweich, M., Schmidtchen, G., Deckers, J., Lang, A., Mauz, B., 2007. Origin and evolution of closed depression in central

Belgium, European loess belt. Earth Surface Processes and Landforms 32: 574-586.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2019.52.1.1
Data publikacji: 2019-02-01 19:20:52
Data złożenia artykułu: 2018-09-21 15:37:31


Statistics


Total abstract view - 697
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 340

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Renata Kołodyńska-Gawrysiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.