THE INFLUENCE OF VARIOUS MEANS OF TILLAGE SIMPLIFIED MODIFICATION ON SELECTED PHYSICAL AND WATER PROPERTIES OF THE ARABLE-HUMUS HORIZON IN A MINERAL SOIL

Zbigniew Kaczmarek, Wojciech Owczarzak, Andrzej Mocek, Piotr Gajewski

Abstract


This paper presents the results of testing studies of the basic values of physical and water properties of the humus horizon in a  typical black earth where three variants of simplified tillage were implemented. The state of a  three-phase system of soil after fourteen years of no-til-lage cultivation was compared with the variant of single deep plowing and plowing with manure fertilization. The following properties were marked: texture, specific and bulk density, porosity, moisture, maximal hygroscopic capacity, saturated hydraulic conductivity, water binding potential, total (TAW) and easily (RAW) available water, drainage porosity. It was acknowledged that the systems of most of the physical and water properties in the investigated combinations were very similar. There was no evidence of negative changes of key physical properties in the soil after the 14-year long no-tillage cultivation when compared with the variant of single traditional tillage rotation. Some minor differences were found within hydraulic and water properties and total carbon, however, they cannot practically deteriorate the agrotechnical state of a  humus horizon and cannot have a  negative effect in the field environment. It was affirmed that within a  threephase soil system, the no-tillage cultivation provides plants with almost identical conditions of growth and development as the systems with the tillage rotation.


Full Text:

PDF

References


Baal B.C., Robertson E.A.G.: Soil Till. Res., 31, 119, 1994.

Blecharczyk A., Małecka I., Skrzypczak G.: Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1), 157, 2004.

Blecharczyk A., Skrzypczak G., Małecka I., Piechota T.: Fol. Univ. Agric. Stetin., 195, Agricultura, 74, 171, 1999.

Borówczak F., Grześ S., Rębarz K.: J. Res. Appl. Agric. Eng., 48(3), 38, 2003.

Borówczak F., Rębarz K.: J. Res. Appl. Agric. Eng., 53(3), 27–31, 2008.

Chaney K., Hodgson D.R., Braim M.A.: J. Agric. Sci., 104, 125, 1985.

Dubas A., Drzymała S., Mocek A., Owczarzak W., S z u l c P.: Wpływ uproszczeń w uprawie roli w wieloletniej monokulturze kukurydzy (Zea mays) na właściwości gleby oraz na przebieg wegetacji i plonowanie. Wyd. UP Poznań, 2012.

Dzienia S.: Siew bezpośredni technologią alternatywną. Mat. Konf.: Siew bezpośredni w teorii i praktyce. Szczecin – Barzkowice, 1995.

Faligowska A., Szukała J.: Fragm. Agron., 28(1), 15, 2011.

FAO: Guidelines for Soil profile Description. Land and Water Development Division. FAO. Rome, 1977.

Hargrove W. L.: Role of Conservation Tillage in Sustainable Agriculture. Proc. South Cons. Till. Conf., Sp. Bull., Raleigh, 90, 28, 1990.

Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M.: Acta Agrophysica, 7(4), 915, 2006.

Klute A.: Water retention: Laboratory methods. [In:] Klute A. (Ed.). Methods of Soil Analysis, Part 1: Physical and Mineralogical Methods. Agron. Monogr., 9 ASA and SSSA, Madison, Wi., 1986.

Klute A., Dirksen C.: Hydraulic conductivity and diffusivity: Laboratory methods. [In:] Klute A. (Ed.). Methods of Soil Analysis, Part 1: Physical and Mineralogical Methods. Agron. Monogr., 9 ASA and SSSA, Madison, Wi.,1986.

Kordas L.: Fragm. Agron., 26(1), 42, 2009.

Korzeniewska J., Stanisławska-Glubiak E.: Fragm. Agron., 26(4), 65, 2009.

Krogulec B.: Przegląd Geologiczny, 42, 4, 1994.

Machul M.: Możliwości i skutki stosowania uproszczeń i siewu bezpośredniego w uprawie kukurydzy. Studia i raporty, IUNG–PIB, 9, 1, 2007.

Małecka I., Blecharczyk A., Pudełko J.: Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), 89, 2004.

Małecka I., Swędrzyńska D., Blecharczyk A., Dytman-Hagedorn M.: Fragm. Agron., 29(4), 106, 2012.

Mocek A., Drzymała S.: Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. UP Poznań, 2010.

Muncolm L. J., Schjonning P., Rasmussen K. J., Tanderup K.: Soil Till. Res., 71, 163, 2003.

Opic J.: Post. Nauk Roln., 6, 25, 1996.

Orzech K., Nowicki J., Marks M.: Post. Nauk Roln., 1, 131, 2003.

Pabin J., Biskupski A., Włodek S.: Inżynieria Roln., 3(91), 143, 2007.

Pagliali M., Raglione M., Panin i T., Maletta M., LaMarca M.: Soil Till. Res., 34, 209, 1995.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze: Klasyfikacja uziarnienia gleb i gruntów mineralnych – PTG 2008. Roczn. Glebozn., 60(2), 5, 2009.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze: Systematyka gleb Polski. Soil Sci. Annual, 62(3), 5, 2011.

Polski Komitet Normalizacyjny: Polska Norma PN-R-04032: Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego. Warszawa, 1998.

Radecki A., Opic J.: Roczn. Nauk Roln.,. Ser. A, 109(2), 119, 1991.

Rhoads F. M.: Proc. South Cons. Till. Conf., Sp. Bull., Mississippi, 88(1), 44, 1988.

Soil Conservation Service: Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey. Invest. USDA, Washington, DC, Raport 42, 1992.

Ślusarczyk E.: Melioracje Rolne, 3, 1, 1979.

Šařec P., Šařec O., Srb K.: Inżynieria Roln., 1(110), 273, 2009.

Włodek S., Kukuła S., Pabin J., Biskupski A., Kaus A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 460, 413, 1998.

Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2013.46.1.51
Data publikacji: 2015-07-01 23:50:11
Data złożenia artykułu: 2015-07-01 23:03:40


Statistics

Total abstract view - 71
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 31

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Zbigniew Kaczmarek, Wojciech Owczarzak, Andrzej Mocek, Piotr Gajewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.