Legal Status of a Non-Profit Organization and Its Impact on the Mode of Initiating Proceedings under Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act

Emilia Kudasik-Gil

Abstract


The article focuses on the issue of the legal status of a non-profit organization, whose statutory purpose is to protect animals in the administrative proceedings under Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act, which is the subject of discrepancy of interpretations in the jurisprudence of administrative courts. The institution of temporary collection of an animal regulated in Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act is of fundamental importance for humanitarian protection of animals in Poland. In theory it consists of taking away the mistreated animal from its owner and subsequent confirmation of that fact through the administrative decision issued by the executive body of the municipality. The study deals with the problem of its legal interest in the proceedings and, as a consequence, it analyses its position as a party or entity as a party in the proceedings. Determining the status of a non-profit organization in proceedings is crucial for resolving another problem raised in the article, namely the mode in which proceeding under Art. 7 (3) of the Polish Animal Protection Act is being initiated.


Keywords


animal protection; Polish Animal Protection Act; non-profit organization; party status; administrative proceedings

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Gronkiewicz A., Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012.

Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

Kmiecik Z., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Kruk E., Czasowe odebranie maltretowanego zwierzęcia w świetle ustaleń judykatury i doktryny prawa – wybrane problemy, [w:] Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Lublin 2016.

Nazar M., Normatywna dereifikacja zwierząt – aspekty cywilnoprawne, [w:] Prawna ochrona zwierząt, red. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2015.

Sługocka M., Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, „Przegląd Prawa i Administracji” CVIII, Wrocław 2017.

Stelmasiak J., Administracyjnoprawne aspekty ochrony zwierząt, [w:] Prawna ochrona zwierząt, red. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Topczewska K., Ustawa o ochronie zwierząt, informator prawny dla praktyków, Warszawa 2019.

Woś T. red., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2019.2.69-80
Data publikacji: 2020-11-29 01:04:17
Data złożenia artykułu: 2019-12-12 15:59:35


Statistics

Total abstract view - 153
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 66

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.