The Contestability of Resolutions of an Inter-Municipal Association Meeting

Sylwia Dąbrowska

Abstract


The objective of local government administration, and therefore the objective of each local government unit is to perform public tasks of local importance, the implementation of which is each time connected with meeting the current, continuous needs of local communities. Most of the tasks connected with satisfying public needs are to be performed by the commune as the basic local government unit. The legislator expressed it in the content of Art. 6 of the Act of 8 March 1990 on Local Government, stating that the scope of a municipality’s activity includes all public matters of local importance, not reserved by the Acts for the benefit of other entities, additionally, unless the Acts provide otherwise, it is up to the municipality to resolve these matters. As a rule, the tasks are performed by the municipality’s own “means and forces”. However, the legislator has provided for the possibility of cooperation and collaboration between the municipalities, which is facilitated by the establishment of inter-municipal associations, as stipulated in Art. 64 of the Act on Local Government. A form of externalisation of the activity of an inter-municipal association is the adoption of resolutions by the assembly of an inter-municipal association. The study also analyzes the modes of appealing against the association’s assembly’s resolutions.


Keywords


local government; resolution; public tasks; inter-municipal associations; cooperation; commune

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamus R., Komentarz do art. 64 u.s.g., [w;] R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia, Związki międzygminne. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.

Adamus R., Komentarz do art. 72 u.s.g., [w:] R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia, Związki międzygminne. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.

Adamus R., Komentarz do art. 73 u.s.g., [w:] R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia, Związki międzygminne. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.

Augustyniak M., [w:] Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2020.

Bandarzewski K., Komentarz do art. 64 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Bandarzewski K., Komentarz do art. 71 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Bandarzewski K., Komentarz do art. 72 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Cybulska R., Komentarz do art. 64 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Cybulska R., Komentarz do art. 67 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Cybulska R., Komentarz do art. 69 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Cybulska R., Komentarz do art. 71 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Cybulska R., Komentarz do art. 72 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Cybulska R., Komentarz do art. 73 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2003.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

Dominowska J., Komentarz do art. 72 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.

Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004.

Jędrzejewski T., [w:] Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.

Kieres L., Związek komunalny. Zasady stosowania prawa, „Finanse Komunalne” 1996, nr 6.

Leoński Z., Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 1996, nr 35.

Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Olejniczak-Szałowska E., [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2019.

Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.

Ścieszka I., Komentarz do art. 69 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018, Legalis.

Ścieszka I., Komentarz do art. 72 u.s.g., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018, Legalis.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2020.3.43-66
Data publikacji: 2021-09-05 23:24:09
Data złożenia artykułu: 2020-11-26 23:57:02


Statistics


Total abstract view - 425
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 445

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.