Non-Compliance with Budgetary Reporting Obligations in Local Government Units and Liability for Breach of Public Finance Discipline

Agata Kowalska

Abstract


The article analyses in detail budgetary reporting obligations in local government units. This analysis allowed to capture the essence of preparing budget reports. As it turns out, the legality of preparation of the report and the promptness of delivery to the appropriate entity are closely related to the public finance discipline. Non-compliance with budgetary reporting obligations or an omission in this respect may lead to a breach of the public finance discipline. Many reservations are caused not so much by the severity of penalties imposed for such violations, but by the functioning of the current budget reporting system.


Keywords


reporting; budget report; public finance discipline; local government units

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamek-Hyska D., Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 388, DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.388.20.

Bieniaszewska A., Cellary M., Dworak E., Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych, Warszawa 2017.

Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, „Finanse Komunalne” 2015, nr 5.

Jastrzębska M., Sprawozdawczość jednostki samorządu terytorialnego jako źródło informacji zarządczej, „Finanse Komunalne” 2018, nr 11.

Lenio P., Komentarz do art. 166, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, Warszawa 2020.

Pieczara K., Talik A., Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane ze sprawozdawczością jednostek sektora finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2018, nr 1–2.

Rządowe Centrum Legislacji, Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 6.05.2022, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359451 (dostęp: 7.08.2022).

Salachna J.M., Stelmaszczyk K., Babczuk A., Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, Warszawa 2020.

Stawiński M., Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Warszawa 2020.

Świderek I., Sprawozdawczość budżetowa jednostek podsektora samorządowego, [w:] Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Warszawa 2016.

Walczak P. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, Warszawa 2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2021.4.51-62
Data publikacji: 2022-11-14 11:26:19
Data złożenia artykułu: 2022-03-31 22:34:10


Statistics


Total abstract view - 464
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 105

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.