Evidence Taking in Civil Procedure in the Light of the Amendment of the Code of Civil Procedure of 4 July 2019

Karolina Badurowicz

Abstract


The paper pertains to the comprehensive amendment to the Polish Code of Civil Procedure of 4 July 2019, which covered, among others, the regulations concerning evidence in civil proceedings. The amendment influenced all the aspects of evidence procedure: means of evidence, taking of evidence, as well as its assessment. The author attempted to analyse the amended provisions through the essence of the influence that the evidence procedure has on the entire court examination proceedings, and in particular whether the amendment introduced any provisions improving the dynamics of civil procedure.


Keywords


civil procedure; evidence procedure; means of evidence; taking of evidence

References


LITERATURE

Błaszczak Ł., [in:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015.

Budniak-Rogala A., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, red. T. Zembrzuski, t. 1, Warszawa 2019.

Czech B., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–366, red. A. Zieliński, K. Piasecki, Warszawa 2016.

Dziurda M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, red. T. Zembrzuski, t. 1, Warszawa 2019.

Explanatory note for the draft Act on amendment of the Civil Code Procedure and certain other acts, Sejm of the 8th term of office, Sejm Paper No. 3137.

Feliga P., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–50539, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.

Flaga-Gieruszyńska K., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Warszawa 2019.

Flaga-Gieruszyńska K., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, red. J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.

Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Warszawa 2019.

Gajda-Roszczynialska K., [in:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015.

Górowski J., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–366, red. A. Zieliński, K. Piasecki, Warszawa 2016.

Górski K., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–50539, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.

Jakubecki A., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27 listopada 2017 r.) sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2018, https://bit.ly/2P3jTqM [access: 9.12.2019].

Jaworski S., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian, Warszawa 2019.

Kaczmarek-Templin B., Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym, Warszawa 2012.

Klich A., [in:] Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i orzeczeń, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2017.

Kłos M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz. Art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Kołakowski K., Dowodzenie w procesie, Warszawa 2000.

Korczak L., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, red. J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.

Łochowski M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–50539, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.

Malczyk M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, red. T. Zembrzuski, t. 1, Warszawa 2019.

Misztal-Konecka, [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz. Art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Piasecki K., System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.

Rejdak M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz. Art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Rudkowska-Ząbczyk E., [in:] Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010.

Rylski P., [in:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, Warszawa 2015.

Sadomski J., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–50539, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.

Sołtysik S., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, red. T. Zembrzuski, t. 1, Warszawa 2019.

Stefańska E., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–50538, red. M. Manowska, Warszawa 2015.

Zieliński A., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2017.

Ziemianin K., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, red. T. Zembrzuski, t. 1, Warszawa 2019.

LEGAL ACTS

Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws 1964, No. 43, item 296 as amended).

Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 1997, No. 89, item 555 as amended).

CASE LAW

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 15 November 2017, I ACa 1377/16, Legalis No. 1714672.

Judgement of the Supreme Court of 10 December 1998, I CKN 922/97, Legalis No. 46212.

Judgement of the Supreme Court of 8 January 2004, I CK 17/03, Legalis No. 63720.

Judgement of the Supreme Court of 21 December 2005, IV CK 320/05, Legalis No. 124559.

Judgement of the Supreme Court of 20 July 2007, I CSK 134/07, Legalis No. 128069.

Judgement of the Supreme Court of 29 August 2010, V CSK 29/10, Legalis No. 367092.

Judgement of the Supreme Court of 17 November 2011, III CSK 30/11, Legalis No. 454836.

Judgement of the Supreme Court of 19 December 2013, II CSK 176/13, Legalis No. 819277.

Resolution of the General Assembly of the Supreme Court of 15 July 1974, Kw. Pr 2/74, containing direction guidelines on the further increase in the level and efficiency of court proceedings, OSNCP 1974, No. 2, item 203.

Resolution of the Supreme Court of 15 July 1974, Kw Pr 2/74, OSNCP 1974, No. 12, item 20.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.27-46
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:32
Data złożenia artykułu: 2019-12-09 18:26:55


Statistics

Total abstract view - 402
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Karolina Badurowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.