Changes in the Executive Body of the Municipality since the Electoral Term 2018–2023

Kamil Sikora

Abstract


At the turn of November 2018, the next local elections were held in Poland. However, this time, along with the next term, a number of new legal arrangements and structures have been implemented as a result of the adoption of the Act of 11 January 2018 on amending certain laws to increase the participation of citizens in the process of electing, functioning and controlling certain public bodies. The legislature has set itself the objective of adopting solutions to enable and facilitate greater influence for members of local and regional communities, especially in legislative and executive bodies of local government units. Some of these changes affect the executive body in the municipality (local government commune), i.e. village mayor (town mayor or city president), affecting the change in its scope and powers.


Keywords


municipality; village mayor; report on the state of municipality; double term in office; vote of confidence

References


LITERATURE

Bąkiewicz M., Wójt (burmistrz, prezydent miasta), [in:] Administracja publiczna, vol. 3: Ustrój administracji samorządowej. Komentarz, eds. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.

Bokiej-Karciarz M., Karciarz M., Raport o stanie gminy, powiatu, województwa, Warszawa 2019.

Burek C., Status prawny wójta w samorządzie gminy wiejskiej w II RP, „Samorząd Terytorialny” 2008, no. 3.

Czeszejko-Sochacki Z., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1978.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

Jaworska-Dębska B., [in:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, ed. M. Stahl, Warszawa 2019.

Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., „Samorząd Terytorialny” 2018, no. 10.

Korczak J., Kadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2014, no. 7–8.

Martysz C., Komentarz do art. 18b u.s.g., [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ed. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Martysz C., Komentarz do art. 28aa u.s.g., [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ed. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Martysz C., Wierzbica A., Komentarz do art. 28b u.s.g., [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ed. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Podgórski K., Nowy kształt organów wykonawczych gmin, „Samorząd Terytorialny” 2002, no. 10.

Szmaj Z., Funkcja burmistrza w świetle prawa i oczekiwań społecznych, [in:] Dylematy zarządzania w jednostkach samorządowych, ed. Z. Blok, Kalisz 2003.

Wiktorowska A., Samorząd terytorialny, [in:] Prawo administracyjne, eds. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2019.

Wlaźlak K., Komentarz do art. 16 u.s.g., [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ed. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

LEGAL ACTS

Act of 8 March 1990 on Municipal Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2019, item 506).

Act of 5 June 1998 on District Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2019, item 511).

Act of 5 June 1998 on Voivodeship Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2019, item 512).

Act of 15 September 2000 on the Local Referendum (consolidated text Journal of Laws 2019, item 741).

Act of 15 March 2002 on the System of the Capital City of Warsaw (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1817).

Act of 20 June 2002 on the direct election of the village mayor, town mayor and city president (consolidated text Journal of Laws 2010, no. 176, item 1191 as amended).

Act of 5 January 2011 – Election Code (consolidated text Journal of Laws 2019, item 684).

Act of 11 January 2018 on amending certain laws to increase the participation of citizens in the process of electing, functioning and controlling certain public bodies (Journal of Laws 2018, item 130).

CASE LAW

Decision of the Voivodeship Administrative Court in Łódź of 10 July 2019, III SA/Łd 430/19, LEX no. 2694052.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 4 March 1994, II SA 69/94, ONSA 1995, no. 2, item 68.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 15 November 2005, II OSK 235/05, LEX no. 196688.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 14 December 2011, II OSK 2069/11, LEX no. 1108400.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 26 May 1998, K 17/98, OTK 1998, no. 4, item 48.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 20 July 2011, K 9/11, OTK-A 2011, no. 6, item 61.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Olsztyn of 30 June 2011, SA/Ol 296/11, LEX no. 1086423.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 17 April 2019, II SA/Sz 232/19, LEX no. 2655827.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 12 June 2019, III SA/Gl 449/19, LEX no. 2703442.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 10 July 2019, II SA/Go 321/19, LEX no. 2697391.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Olsztyn of 14 November 2019, II SA/Ol 785/19, LEX no. 2741804.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 28 November 2019, III SA/Kr 1002/19, LEX no. 2752819.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.307-322
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:59
Data złożenia artykułu: 2019-12-22 18:41:42


Statistics

Total abstract view - 341
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kamil Sikora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.