Value of Law in Political Thinking

Artur Łuszczyński

Abstract


The article analyzes the process of displacing law and its values from political thinking. There are many indications that law and its values are not a point of reference for contemporary politics, which results from the ongoing process of democratization. The coherence of virtues, law and politics, variously approached and variable over time, lasted in European culture for more than a thousand years. The Greek models have been adopted and consolidated by the Romans and Medieval thinkers. The breakthrough is brought by Machiavelli’s writings, which radically changed the view of politics, free will, power. The nature of the state ceases to mean providing citizens with a happy life, and it begins to concern security. As a result, law becomes a tool to protect this security effectively.


Keywords


value of law; political thinking; justice

References


Arendt H., The Promise of Politics, New York 2005.

Aristotle, Politics, Kitchener 1999.

Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.

Foucalt M., Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain 1981, Kraków 2018.

Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 1954.

Jabłoński A.W., Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, [in:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012.

Juszyński T., Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej, Kraków 2003.

Kelsen H., Czysta teoria prawa, Warszawa 2014.

Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936.

Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.

Lyotard J.-F., The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester 1986.

Machiavelli N., Książę, [in:] idem, Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem Historii Rzymu Liwiusza, Warszawa 2008.

MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 1996.

Marquard O., Apologia przypadkowości, Warszawa 1994.

Plato, Laws, http://classics.mit.edu/Plato/laws.1.i.html [access: 10.08.2020].

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

Sieyès E.-J., Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, Warszawa 2016.

Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Warszawa 1994.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.179-188
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:45
Data złożenia artykułu: 2019-12-31 16:08:44


Statistics


Total abstract view - 767
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Artur Łuszczyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.