Communal Seniors Council as an Institution of Social Participation in Local Government

Emilia Gulińska

Abstract


The article deals with the issues of Communal Seniors Council as an institution of social participation in local government. The considerations start with the discussion of the concept and the essence of social participation and participation of the elderly in public life. Then, the Communal Seniors Councils were analysed in the light of the Act on the Municipal Self-Government, the functions of the Seniors’ Councils, as well as the social participation of the elderly in the United Kingdom and Germany also were presented.


Keywords


participation; civil society; local government

References


LITERATURE

Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań, Warszawa 2014.

Borczyk W., Jachimowicz D., Nalepa W., Gminne Rady Seniorów w praktyce – wybrane zagadnienia, Nowy Sącz 2014.

Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa 2003.

Marchaj R., Komentarz do art. 5c, [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Moll T., Rada seniorów – sposób realizacji potrzeby zwiększania aktywności społecznej osób starszych, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 11.

Rady Seniorów w Niemczech, https://polityka.zaczyn.org/rady-seniorow-w-niemczech [access: 31.03.2019].

Romaniuk P., Istota partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym elementem zarządzania i budowy zaufania do instytucji publicznych, [in:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.

Stokłuska E., Fora seniorów w Wielkiej Brytanii – Program AGE UK Speaking Up For Our Age, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/09/kejs-_fora_seniorow_uk.pdf [access: 31.03.2019].

Sztop-Rutkowska K., Rady Seniorów w działaniu, Białystok 2017.

Śwital P., Prawne formy udziału obywateli w życiu publicznym – wybrane aspekty, [in:] Prawa człowieka we współczesnym świecie. Zagadnienia wybrane, red. P. Śwital, W. Wojtyła, Radom 2018.

LEGAL ACTS

Act of 8 March 1990 on Municipal Self-Government (consolidated text Journal of Laws 2019, item 506 as amended).

Resolution No. 703/2014 of the Radom City Council of 17 March 2014 on the appointment of the Radom Seniors Council and its statute, http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/26723,Uchwala-nr-7032014-w-sprawie-powolania-Radomskiej-Rady-Seniorow-i-nadania-jej-st.html [access: 30.03.2019].

Statute of the Radom Seniors Council, http://bip.radom.pl/download/69/42282/statut.pdf [access: 30.03.2019].

Supervisory decision of the Kujawsko-Pomorskie Province Governor of 14 March 2014, NZS 2014/3/54, LEX No. 1483433.

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 February 2019, II OSK 3545/18, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-3545-18-charakter-prawny-uchwal-wydawanych-na-522724627 [access: 31.03.2019].

Judgement of the Supreme Administrative Court of 27 October 2017, II OSK 349/16, LEX No. 2436163.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.99-108
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:36
Data złożenia artykułu: 2020-01-01 13:07:30


Statistics

Total abstract view - 344
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Emilia Gulińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.