“Transformation” of a Tax and Customs Administration Officer’s Service Relationship Into an Employment Relationship

Mirosław Wincenciak

Abstract


Lack of court protection for officers whose current service relationship is substituted with a form that is less beneficial – an employment relationship, should be seen as a violation of their right to trial. A labour court, by definition, is not an appropriate court when it comes to cases of entering into or the termination of service relationships having a legal and administrative character. This court can judge cases concerning the employment relationship of an employee but fundamentally does not have jurisdiction to assess the establishment and termination of a legal and administrative relationship. Therefore, sending customs officers to labour courts causes the transformation of a service relationship into an employment relationship to slip out of court control.


Keywords


service relationship of uniformed services officers

References


LITERATURE

Adamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, [in:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Borkowski J., Zagadnienie kompetencji ogólnej i szczegółowej, „Studia Prawnicze” 1971, nr 31.

Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.

Jaśkiewicz W., Pracownicy administracji, [in:] System Prawa Administracyjnego, red. J. Jendrośka, t. 2, Wrocław 1977.

Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.

Kuczyński T., Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 11: Stosunek służbowy, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.

Kuczyński T., Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2002.

Pieprzny S., Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.

Spyra T., Granice wykładni prawa, Kraków 2006.

Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012.

Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Toruń 2017.

Zieliński T., Podstawowe problemy prawa służby państwowej, „Państwo i Prawo” 1982, z. 9.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

LEGAL ACTS

Act of 30 August 2002 – Law of Proceedings before Administrative Courts (Journal of Laws 2002, No. 153, item 1270).

Act of 16 November 2016 on the National Fiscal Administration (Journal of Laws, item 1947).

Act of 16 November 2016 – Provisions Introducing the Act on the National Tax Administration (Journal of Laws, item 1948 as amended).

CASE LAW

Decision of the Supreme Administrative Court of 25 July 2019, I OSK 191/18.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 9 June 1998, K 28/97, OTK 1998, No. 4, item 50.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 16 March 1999, SK 19/98, OTK ZU 1999, No. 3, item 36.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 December 1999, SK 14/98, OTK ZU 1999, No. 7, item 163.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 10 May 2000, K 21/99, OTK 2000, No. 4, item 109.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 2 April 2001, SK 10/00, OTK 2001, No. 3, item 52.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 25 February 2002, SK 29/01.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 27 January 2003, SK 27/02, OTK ZU 2003, No. 1A, item 2.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 19 October 2004, K 1/04, OTK ZU 2004, No. 9A, item 93.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 14 June 2005, P 18/03, OTK ZU 2005, No. 6A, item 63.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 24 October 2007, OTK ZU 2007, No. 9A, item 108.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 27 May 2008, SK 57/06, OTK-A 2008, No. 4, item 63.

Judgement of the Supreme Administrative Court in Wrocław of 31 August 1984, SA/Wr 430/84, OSP 1986, No. 9–10, item 176.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 8 February 2019, I OSK 1744/18.

Judgement of a Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 5 December 2017, VII SA/Wa 2741/16.

Resolution of the seven judges of the Supreme Administrative Court of 1 July 2017, I OPS 1/19.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.215-227
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:44
Data złożenia artykułu: 2020-01-01 20:24:45


Statistics

Total abstract view - 475
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mirosław Wincenciak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.