Gloss to the Decision of the Court of Appeal in Kraków of 29 September 2016 (II AKz 321/16) – Concerning the Procedure for Prosecuting Offences against Property When the Act Was Committed in Relation to Property of Significant Value (Article 294 § 1 of the Penal Code)

Piotr Poniatowski

Abstract


The commented decision concerns an important in practice, and not wider discussed in the doctrine or jurisprudence, problem of the procedure for prosecuting crimes against property, when the act was committed in relation to property of significant value (Article 294 § 1 of the Penal Code). The author agrees with the view expressed by the Court of Appeal in Kraków, however, at the same time, he believes that the issue of the mode of prosecution of the crimes mentioned in Article 294 of the Penal Code should be clearly regulated by the legislator.


Keywords


offences against property of significant value; offence of fraud; procedure for prosecuting

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989.

Cieślak M., O ściganiu na wniosek w obowiązującym polskim prawie, „Państwo i Prawo” 1973, z. 1.

Grajewski J., Ściganie na wniosek pokrzywdzonego w świetle projektów kodyfikacji prawa karnego, „Państwo i Prawo” 1992, z. 6.

Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, Projekt Kodeksu karnego. Uzasadnienie części szczególnej, t. 5, z. 4, Warszawa 1930.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Łagodziński S., Oszustwo pokradzieżowe, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 5.

Michalski B., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do artykułów 222–316, red. A. Wąsek, Warszawa 2006.

Nestoruk I.B., Wnioskowy tryb ścigania przestępstw w polskim i niemieckim prawie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 4.

Nowak L., Metodologiczne kryterium demarkacji i problem statusu teologii, „Nauka” 2004, nr 3.

Preibisz A.N., Karnoprawna ocena żądania korzyści za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5.

Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.

ORZECZNICTWO

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 29 września 2016 r., II AKz 321/16, LEX nr 2123034; http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152000000001006_II_AKz_000321_2016_Uz_2016-09-29_001 [dostęp: 20.02.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.289-300
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:53
Data złożenia artykułu: 2020-01-16 12:29:12


Statistics


Total abstract view - 553
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Piotr Poniatowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.