Territorial Utilitarian Protection of Agricultural Land in Areas within the Administrative Boundaries of Towns and Cities (Urban Areas)

Dorota Łobos-Kotowska

Abstract


Sustainable development requires reconciling the requirements of agricultural land protection with increased investment needs in industry and housing, but also with respect for environmental protection requirements. These objectives should also be pursued in relation to agricultural land within the administrative boundaries of cities. However, with regard to agricultural land in cities, there is a clear conflict between the needs of investors and the resulting pressure to invest and the protection of agricultural land. The analysis of such determined research topic required a territorial approach to the protection of agricultural land, which is reflected in spatial planning. The purpose of this study is to analyze the Polish legislation from the point of view of the admissibility of change to agricultural land use in urban areas.


Keywords


biosphere protection; quantitative protection of agricultural land; sustainable development

References


LITERATURE

Bogucka I., Zagospodarowanie terenów rolniczych w przypadku braku planu miejscowego (zagadnienia wybrane), „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. 10, DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2012.10.08.

Czechowski P., Kształtowanie terenów budowlanych na obszarach wsi. Zagadnienia prawno-organizacyjne, Warszawa 1980.

Dobrowolski G., Szczególne „substytuty” planowania przestrzennego, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. 10, DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2012.10.11.

Kurowska T., Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, [in:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2017.

Marciniuk K., Inwestycje budowlane na gruntach rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. 9, DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2011.09.26.

Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2012.

Pańko W., Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej – studium prawne, Katowice 1978.

Prutis S., Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia modelowe a rzeczywistość), „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. 10, DOI: https://doi.org/10.15290/sia.2012.10.02.

Radecki W., Komentarz do art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, LEX.

Stańko M., Ochrona gruntów rolnych na obszarze realizacji inwestycji przeciwpowodziowych – wybrane zagadnienia prawne, „Studia Iuridica” 2014, t. 59.

Stelmachowski A., [in:] P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994.

LEGAL ACTS

Act 7 July 1994 – Construction Law (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1186 as amended).

Act of 7 July 1994 on Spatial Development (consolidated text Journal of Laws 1999, No. 15, item 139 as amended).

Act of 3 February 1995 on Protection of Agricultural and Forestry Land (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1161).

Act of 10 April 2003 on Special Principles of Preparation and Implementation of Investment in Public Roads (Journal of Laws 2018, item 1474 as amended).

Act of 11 April 2003 on Shaping the Agricultural System (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1362).

Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1945 as amended).

Act of 28 March 2003 on Rail Transport (consolidated text Journal of Laws 2019, item 710 as amended).

ct of 19 December 2008 on Protection of Agricultural and Forestry Lands (Journal of Laws 2008, item 1657).

Act of 12 February 2009 on Special Principles of Preparation and Implementation of Investment in Airports of Public Use (Journal of Laws 2018, item 1380).

Act of 24 April 2009 on Investment in the Scope in the Liquified Natural Gas Regasification Terminal in Świnoujście (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1554 as amended).

Act of 7 May 2010 on Supporting the Development of Telecommunications Services and Networks (consolidated text Journal of Laws 2017, item 2062 as amended).

Act of 8 July 2010 on Special Principles of Preparation for Implementation of Flood Protection Structures (consolidated text Journal of Laws 2019, item 933).

Act of 29 June 2011 on Preparation and Implementation of Investments in Nuclear Power Facilities and Associated Investments (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1537 as amended).

Act of 11 July 2014 on the amendment of the Act – Environmental Protection Law and certain other acts (Journal of Laws 2014, item 1101).

Act of 5 July 2018 on Facilities in Preparation and Implementation of Residential and Accompanying Investments (Journal of Laws 2018, item 1496).

Act of 26 April 2019 on Formation of the Agricultural System and Certain Other Acts (Journal of Laws 2019, item 1080).

CASE LAW

Decision of the Supreme Administrative Court of 18 July 2005, II OPS 3/5, LEX No. 165134.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 20 December 2007, P 37/06, LEX No. 322829.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 9 June 1995, IV SA 346/93, ONSA 1996, No. 3, item 125.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 19 May 2011, II OSK 466/11, Legalis.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.99-110
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:32
Data złożenia artykułu: 2020-02-04 15:58:10


Statistics


Total abstract view - 721
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Dorota Łobos-Kotowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.