Preparatory Hearing in the Light of the Amendment to the Civil Procedure Code of 4 July 2019

Ewa Jasiuk

Abstract


This article is a scientific and research study, which includes an analysis of new legal regulations regarding a preparatory hearing in civil proceedings in the light of the amendment to the Civil Procedure Code of 4 July 2019. This article aims to discuss the institution of the preparatory hearing and to attempt to answer the questions whether the adopted shape of the regulation may contribute to increasing the efficiency of civil proceedings and why this institution is rarely used in practice. In addition to presenting the legal regulations concerning the institution of the preparatory hearing, some considerations concerning the practical significance of individual regulations and their impact on the course of civil proceedings were also presented, as well as why these regulations are still rarely used in practice. The article deals with national issues, particularly important for law practitioners.


Keywords


civil proceedings; preparatory hearing; efficiency of civil proceedings; Civil Procedure Code; amendment

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Białecki M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, ed. T. Zembrzuski, vol. 1, Legalis 2019.

Bodio J., Przygotowanie sprawy do rozpoznania – pisma i postępowanie przygotowawcze, [in:] Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, eds. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk, Warszawa 2020.

Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2019.

Guzik T., Economic Justification of Judicial Discretion, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(3), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.87-97.

Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r., “Monitor Prawniczy” 2019, no. 18.

Jasiuk E., Konstytucyjne prawo do sądu a pozycja prawno-procesowa przedsiębiorcy w odrębnym postępowaniu w sprawach gospodarczych oraz w świetle ostatnich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, “Rocznik WSH w Radomiu” 2006, vol. 3(1).

Jaworski S., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian, Legalis 2019.

Kłos M., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, vol. 2: Komentarz do art. 2051–42412, ed. A. Marciniak, Legalis.

Knoppek K., Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych po nowelizacji. Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r., “Palestra” 2019, no. 11–12.

Kodeks postępowania cywilnego, ed. P. Rylski, Legalis.

Kodeks postępowania cywilnego, vol. 1A: Komentarz. Art. 1–42412, ed. A. Góra-Błaszczykowska, Legalis 2020.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, eds. J. Gołaczyński, D. Szostek, Legalis 2019.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, vol. 1: Artykuły 1–50539, ed. T. Szanciło, Legalis 2019.

Krakowiak M., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (część II – Organizacja postępowania; Rozprawa), “Monitor Prawniczy” 2019, no. 20.

Marszałkowska-Krześ E., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2019.

Mediation in the Polish Legal Order, eds. A. Korybski, M. Myślińska, P. Kłos, “Studia Iuridica Lublinensia” 2018, vol. 27(3).

Michałowski A., Milart P., Pouczenie przewodniczącego o prawdopodobnym wyniku sprawy – pożegnanie z sędzią Sfinksem, “Palestra” 2019, no. 11–12.

Miszkin-Wojciechowska M., Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym, “ADR Arbitraż i Mediacja” 2010, no. 2.

Rogozińska Ż., Posiedzenie przygotowawcze w postępowaniu cywilnym, Legalis 2019.

Szczepanowski P., Instytucja zastrzeżeń do protokołu – art. 162 KPC – praktyczne aspekty, “Monitor Prawniczy” 2016, no. 10.

Tomaszek A., Nowe powinności adwokackie po nowelizacji procedury cywilnej, “Palestra” 2019, no. 11–12.

Uliasz M., Posiedzenie przygotowawcze i plan rozprawy, “Monitor Prawniczy” 2019, no. 21.

ONLINE SOURCES

Antosiewicz M., Sędzia będzie mógł poinformować o prawdopodobnym wyniku sprawy przed wyrokiem, 2019, www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/305309927-Sedzia-bedzie-mogl-poinformowac-o-prawdopodobnym-wyniku-sprawy-przed-wyrokiem.html [access: 18.01.2020].

Justification of the draft act amending the Act – Civil Procedure Code and certain other acts, Print no. 3137, https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/166CCC44490F3965C1258384003CD40A/%24File/3137-uzas.pdf [access: 10.11.2021].

LEGAL ACTS

Act 4 July 2019 amending the Act – Code of Civil Procedure and certain other acts (Journal of Laws 2019, item 1469).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Court of 2 December 2000, V CKN 175/00, Legalis.

Ruling of the Higher Disciplinary Court of 27 February 2016, WSD 58/15.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.253-273
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:11
Data złożenia artykułu: 2020-02-21 07:19:21


Statistics


Total abstract view - 560
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ewa Jasiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.