Operation of Retraining Minor Offences into Misdemeanours in the People’s Poland

Marcin Łysko

Abstract


In the period of the People’s Poland (1944–1989), ruled by the communists, Poland was in the sphere of influence of the Soviet Union. The Act on the Transfer of Certain Minor Offences as Offences to Criminal-Administrative Jurisdiction, passed in 1966, gave the status of a misdemeanour to a large group of existing offences against property and acts detrimental to consumer interests. The purpose of transferring these offences as misdemeanours to the jurisdiction of penal-administrative colleges was to relieve the courts of the burden of dealing with cases of minor offences. The transfer operation was accompanied by the introduction of a number of solutions in the field of criminal law, which created conditions for a more flexible criminal policy in cases of misdemeanours. The Transfer Act was fully incorporated into the Code of Misdemeanours adopted in 1971, the specific part of which includes another group of misdemeanours resulting from the transformation of existing offences. The Transfer Act finally placed the law on misdemeanours in the area of criminal law in its broadest sense, which resulted in a departure from the concept of the misdemeanours law, developed during the Stalinist period, as one of the branches of administrative law.


Keywords


cases of minor offences; misdemeanours law; the Transfer Act; the People’s Poland

References


SOURCES

Archive of Modern Records in Warsaw, resource Ministry of Justice, signatures: 5/2; 1981; 1/377.

LITERATURE

Bafia J., O zaostrzeniu i przyśpieszeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, Warszawa 1959.

Bafia J., Ustawa o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego, „Nowe Prawo” 1966, no. 11.

Bafia J., Wzbogacenie środków zwalczania drobnej przestępczości, „Państwo i Prawo” 1968, no. 4–5.

Chabros J., Żądanie i pobieranie za usługi cen wyższych od obowiązujących, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Dąbrowski W.F., Nowe aspekty orzecznictwa karno-administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967, no. 1.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2012.

Gubiński A., Areszt zasadniczy i zastępczy, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1963, no. 6.

Gubiński A., Ewolucja stosowanych przez kolegia środków karnych i zasad wymiaru kary, „Zagadnienia Wykroczeń” 1977, no. 6.

Gubiński A., Siewierski M., Ustawa o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1967.

Hochberg L., Doniosłe zmiany w orzecznictwie karno-administracyjnym, „Służba MO” 1967, no. 1.

Hochberg L., Rodzaje wykroczeń, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Jasiński J., Prawo bliżej odbiorcy, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1966, no. 20.

Jastrzębski L., Kradzież drewna z lasu, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Józwiak F., Zadania Milicji Obywatelskiej, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Kocel-Krekora Z., Kierunki rozwoju polskiego prawa wykroczeń, „Zagadnienia Wykroczeń” 1987, no. 3.

Kolegia ds. wykroczeń w PRL (rozwiązania ustawowe i praktyka), Warszawa–Kraków 1987.

Lewiński J., Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego, „Nowe Prawo” 1967, no. 2.

Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2006.

Łysko M., Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960–1971), Białystok 2016.

Łysko M., Reforma prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej z 1958 r., „Z Dziejów Prawa” 2014, vol. 7.

Łysko M., Socjalistyczna reforma orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej, [in:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, ed. A. Gaca, Toruń 2013.

Mirończuk A., Oddziaływanie wychowawcze zakładów pracy, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Na antywykroczeniowym „froncie”, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1961, no. 5.

Nasze aktualne zadania, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1961, no. 1.

Ogólne założenia ustawy, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Olszewski M., Stopień społecznego niebezpieczeństwa jako podstawa rozgraniczenia przestępstw i wykroczeń, „Państwo i Prawo” 1988, no. 4.

Orzecznictwo karno-administracyjne w latach 1963–1965, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 3–4.

Postan A., Duże zadania małej sprawiedliwości, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1966, no. 9.

Projekt kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 1966.

Rot H., Problemy kodyfikacji prawa w PRL, Wrocław 1978.

Siarkiewicz K., Kształtowanie się ustroju kolegiów, „Zagadnienia Wykroczeń” 1977, no. 4–5.

Siewierski M., Przepisy procesowe, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Skupiński J., Kierunki doskonalenia polskiego prawa wykroczeń, „Studia Prawnicze” 1981, no. 4.

Skupiński J., Model polskiego prawa o wykroczeniach, Wrocław 1974.

Skupiński J., Przekazanie niektórych drobnych przestępstw do orzecznictwa karno-administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1967, no. 1.

Szewczyk M., Problematyka nieletnich w ustawie o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego, „Palestra” 1968, no. 9.

Szewczyk M., Warunkowe zawieszenia wykonania kary aresztu orzeczonej przez kolegium za wykroczenie, „Państwo i Prawo” 1967, no. 5.

Szubert J., Odpowiedzialność karno-administracyjna w prawie o miarach i narzędziach pomiarowych, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 6.

Szumski J., Główne kierunki polityki karnej realizowane przez kolegia do spraw wykroczeń w latach 1972–1989, „Archiwum Kryminologii” 1993, vol. 19.

Śmietanka I., Z sądu do kolegium, „Gazeta Sądowa i Penitencjarna” 1970, no. 16.

Śmietanka I., Zasady odpowiedzialności i karania, „Zagadnienia Karno-Administracyjne” 1966, no. 5.

Walczak S., Niektóre problemy kodyfikacji prawa karnego, „Państwo i Prawo” 1968, no. 4–5.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie orzecznictwa karno-administracyjnego na rok 1960, „Poradnik dla Kolegiów Orzekających” 1960, no. 2.

LEGAL ACTS

Act of 15 December 1951 on Criminal-Administrative Jurisdiction (Journal of Laws 1951, no. 66, item 454).

Act of 13 July 1957 on Combating Profiteering and Protecting the Interests of Buyers and Agricultural Producers in Trade (Journal of Laws 1957, no. 39, item 171).

Act of 2 December 1958 on Amending the Act of 15 December 1951 on Criminal-Administrative Jurisdiction (Journal of Laws 1958, no. 77, item 396).

Act of 18 June 1959 on Criminal Liability for Crimes Against Social Property (Journal of Laws 1959, no. 36, item 228).

Act of 17 June 1966 on the Transfer of Certain Minor Offences as Offences to Criminal-Administrative Jurisdiction (Journal of Laws 1966, no. 23, item 149).

Act of 19 April 1969 – Criminal Code (Journal of Laws 1969, no. 13, item 96).

Act of 20 May 1971 – Code of Conduct in Misdemeanour Cases (Journal of Laws 1971, no. 12, item 116).

Act of 20 May 1971 – Code of Misdemeanours (Journal of Laws 1971, no. 12, item 114).

Act of 20 May 1971 on the System of Colleges for Misdemeanours Cases (Journal of Laws 1971, no. 12, item 118).

Act of 24 October 1986 on Amending Certain Provisions of the Law on Misdemeanours (Journal of Laws 1986, no. 39, item 193).

Act of 29 May 1989 on Amending Certain Provisions of Criminal Law, the Law on Misdemeanours and Other Acts (Journal of Laws 1989, no. 34, item 180).

Act of 8 June 1990 on Amending the Acts: Code of Criminal Procedure, Code of Conduct in Misdemeanour Cases, Law on the System of Colleges for Misdemeanours Cases and Labour Code (Journal of Laws 1990, no. 43, item 251).

Act of 6 June 1997 – Criminal Code (Journal of Laws 1997, no. 88, item 553).

Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure (Journal of Laws 1997, no. 89, item 555).

Act of 24 August 2001 – Code of Conduct in Misdemeanour Cases (Journal of Laws 2001, no. 106, item 1148).

Constitution of the People’s Republic of Poland of 22 July 1952 (Journal of Laws 1952, no. 33, item 232).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended).

Decree of 4 March 1953 on the Protection of Social Property Against Minor Attacks (Journal of Laws 1953, no. 17, item 69).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.197-214
Data publikacji: 2020-12-31 13:57:56
Data złożenia artykułu: 2020-03-16 11:30:27


Statistics


Total abstract view - 935
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Marcin Łysko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.