Nature Reserve as a Legal Form of Nature Protection

Jerzy Stelmasiak

Abstract


Nature reserve is a territorial legal form of nature protection. It is established in the form of an act of local law issued by the regional director for environmental protection. In addition, the legal effect of its creation is the introduction of an appropriate legal regime in the form of prohibitions allowed by law and the expropriation of real estate for the public purpose of its creation, which is the protection of unique natural values occurring in its territory.


Keywords


natural environment; nature protection; nature reserve; special area of natural character; an act of local law

References


LITERATURE

Danecka D., Kierzkowska J.S., Trzcińska D., Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, Warszawa 2018.

Jaworowicz-Rudolf A., Formy ochrony przyrody, [in:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018.

Kaźmierska-Patrzyczna A., Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody, Warszawa 2019.

Lipiński A., Z problematyki tworzenia niektórych form ochrony przyrody, [in:] Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne, red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny, Rzeszów 2010.

Otawski O., Obszarowe instrumenty ochrony zasobów naturalnych środowiska, Poznań 2006 (doctoral dissertation, copied typescript).

Radecka E., Rezerwat przyrody jako prawna forma ochrony przyrody, Toruń 2019.

Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.

Stelmasiak J., Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.

Stelmasiak J., Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013.

Suski T., Instytucja uznania administracyjnego na gruncie prawnej ochrony przyrody w Polsce, „Prawo i Środowisko” 2013, nr 2.

Woźniak M., Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Opole 2018.

Zacharczuk P., Obszary specjalne w materialnym prawie administracyjnym, Warszawa 2017.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Journal of Laws 2018, item 2096).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 2019, item 1145).

Act of 28 September 1991 on Forests (Journal of Laws 2018, item 2129 as amended).

Act of 21 August 1997 on Real Estate Management (Journal of Laws 2018, item 2204 as amended).

Act of 20 July 2000 on the Promulgation of Normative Acts and Certain Other Legal Acts (Journal of Laws 2019, item 1461).

Act of 27 April 2001 – Environmental Protection Law (Journal of Laws 2019, item 1396 as amended).

Act of 16 April 2004 on Nature Protection (Journal of Laws 2018, item 1614 as amended).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483 as amended).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 3 July 2012, II OSK 973/12, LEX No.1392970.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 29 September 2017, II OSK 186/16, LEX No. 2599526.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 28 June 2019, II SK 1534/18, LEX No. 2724044.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.2.163-172
Data publikacji: 2020-06-21 16:40:38
Data złożenia artykułu: 2020-03-23 11:42:14


Statistics


Total abstract view - 1115
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jerzy Stelmasiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.