Public Documents Act and Its Role in Preventing Document Forgery

Mieczysław Goc, Dorota Semków

Abstract


Forgeries of documents concern almost all types – from ID cards, passports, to money marks and securities. This procedure is a serious threat to proper legal transactions. Security of legal transactions means the need to ensure the credibility of documents by caring for trust in the document as a formal way of ascertaining the law, legal relationship or circumstances that may have legal significance. For this reason, the document benefits from protection in many areas. There are nearly 400 legal acts in the legal system in force in Poland, the subject of which are documents. Representatives of the scientific community, lawyers and experts in the field of document research, however, have for years emphasized the need for a legal act to legally organize the issues of documents. The Act of 22 November 2018 on Public Documents, therefore, constitutes a long-awaited legal regulation and thus is an important element in the process of preventing crimes against the credibility of documents, filling the organizational and legal gap in the broadly understood issue of public documents. The Act had to be a form of coherent, comprehensive legal regulation that would be used in both administrative, civil and criminal law. Its solutions should be considered as correct and necessary in creating a system of public document security. The implementation of the provisions of the Act on Public Documents gives hope for comprehensive regulation of the indicated issues. Both from the perspective of securing the interests of the state and its citizens, the Act deserves a positive assessment of its provisions.


Keywords


Public Documents Act; document reliability; protection against forgery; security of public documents; crime against documents; document forgery

References


LITERATURE

Błachut J., Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Warszawa 2011.

Goc M., O projekcie ustawy o dokumentach publicznych uwag kilka, „Człowiek i Dokumenty” 2017, no. 44.

Goc M., Przestępczość przeciwko dokumentom wciąż groźna, „Człowiek i Dkumenty” 2016, no. 43.

Goc M., Ustawa o dokumentach publicznych potrzebna od zaraz, „Człowiek i Dokumenty” 2016, no. 41.

Gruza E., Goc M., Genialny fałszerz czy bezradny ekspert, [in:] Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym. Materiały z XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010, eds. Z. Kegel, R. Cieśla, Wrocław 2012.

Izak K., Oryginalne paszporty w rękach terrorystów oszustów, „Człowiek i Dokumenty” 2019, no. 52.

Lewandowski R., Tożsamość – identyfikacja – dokument, „Człowiek i Dokumenty” 2019, no. 54.

Kołecki H., Pojęcie dokumentu sfałszowanego i fałszywego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, [in:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały z 1. konferencji, Poznań, 27–28 listopada 1997, ed. H. Kołecki, Poznań 2002.

Kołecki H., Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Poznań 2002.

Luśnia T., Elementy uwiarygodniające w dokumentach sfałszowanych metodą podrobienia, [in:] Technicznokrymianlistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały z 8. konferencji, Poznań, 29–30 września 2011, ed. H. Kołecki, Poznań 2012.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wszystko, co trzeba wiedzieć o ustawie o dokumentach publicznych, www.gov.pl/web/mswia/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-ustawie-o-dokumentach-publicznych [access: 10.11.2019].

Ministerstwo Sprawiedliwości, Statystyka sądowa. Prawomocne osądzenia osób dorosłych, Warszawa 2019.

Nastula N., Fałszerstwo dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości internetowej jako wyzwanie dla organów państwa, „Polonia Journal” 2018, no. 8.

Piórkowska J., Komentarz do art. 270 Kodeksu karnego, [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. T. Bojarski, Warszawa 2016.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Rządowy projekt ustawy o dokumentach publicznych, druk nr 2153, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2153 [access: 7.11.2019].

Sławik K., Rozmiary i dynamika fałszerstw (Polska, lata 2008–2009), [in:] Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym. Materiały z XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010, eds. R. Cieśla, Z. Kegel, Wrocław 2012.

Ustawa o dokumentach publicznych – co się zmienia i czy rzeczywiście zakazano kserowania dowodów osobistych?, http://prawniczy-blog.pl/?p=510 [access: 7.05.2020].

Ustawa o dokumentach publicznych. Czy nowe przepisy zabezpieczą przed fałszerstwem, „Gazeta Prawna”, 11.07.2019.

Wojciechowska A., System zabezpieczeń nowego paszportu polskiego, „Człowiek i Dokumenty” 2018, no. 51.

Wójcik T., Borowski M., Ewolucja standardów bezpieczeństwa w polskich dokumentach w latach 2006–2011, [in:] Technicznokrymianlistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały z 8. Konferencji, Poznań, 29–30 września 2011, ed. H. Kołecki, Poznań 2012.

Wróbel W., Sroka T., Komentarz do art. 270 Kodeksu karnego, [in:] Kodeks karny. Część szczególna, vol. 2, part 2: Komentarz do art. art. 212–277d, eds. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.

Związek Banków Polskich, Raport o dokumentach infoDok III kwartał 2019 r., www.zbp.pl/getmedia/2ded4fc6-6484-434e-a75f-22c9d4aec208/infodok-2019-07-09-wydanie-39-sklad-191027-gk [access: 19.01.2020].

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text Journal of Laws 2020, item 256).

Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (consolidated text Journal of Laws 2020, item 1460 as amended).

Act of 14 February 1991 – Notary Law (consolidated text Journal of Laws 2019, item 540 as amended).

Act of 6 June 1997 – Criminal Code (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1950 as amended).

Act of 20 June 1997 – Road Traffic Law (consolidated text Journal of Laws 2020, item 110 as amended).

Act of 6 September 2001 on Access to Public Information (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1429).

Act of 12 December 2013 on Foreigners (consolidated text Journal of Laws 2020, item 35 as amended).

Act of 28 November 2014 – Law on Civil Status Files (consolidated text Journal of Laws 2020, item 463 as amended).

Act of 22 November 2018 on Public Documents (consolidated text Journal of Laws 2019, item 53 as amended).

Annex to the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 2 July 2019 on the List of Minimum Safeguards against Forgery of Public Documents (Journal of Laws 2019, item 1281).

Regulation of the Council of Ministers of 11 July 2019 on the List of Public Documents (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1289).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Court of 27 November 2000, III KKN 233/98, LEX no. 51125.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.85-99
Date of publication: 2020-09-30 22:31:35
Date of submission: 2020-04-08 12:15:38


Statistics


Total abstract view - 1326
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Dorota Dorota Semków

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.