Insurance Fraud in a Legal Comparative Perspective. Part One

Maciej Błotnicki

Abstract


This article presents a critical analysis of insurance fraud with a legal comparative perspective. In the author’s opinion, it is beyond doubt that the Polish solution needs change. Nonetheless, the scope of this change may vary. A look at this type of prohibited act regulated in foreign legal systems may be helpful in formulating conclusions for the Polish law as it stands and proposals for the law as it should stand. Considering the above, part one of this article focuses on the legal-dogmatic analysis of the crime under Article 298 § 1 of the Polish Penal Code, and its counterparts in the subsidiary model (i.e., in Germany, Austria and Finland). A detailed study precedes the process of modelling the liability for the commission of an insurance fraud, taking into account the specificity of economic crime and the various approaches taken by European legislatures, while preliminary conclusions resulting from the analyses carried out have been formulated in the summary. However, it should be pointed out at this point that the presentation of the final conclusions will take place after the discussion regarding the independent model, which will be presented in part two of the article.


Keywords


insurance fraud; modelling the liability; legal comparative perspective; economic crime; European legislatures

References


LITERATURE

Bojarski M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. M. Filar, Warszawa 2016.

Filipowska M., W sprawie przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 298 k.k., “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2008, no. 22.

Filipowska M., Znamiona przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym, “Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, vol. 1(14).

Fisher T., Strafgesetzbuch und Nebengesetzen, Kommentar, München 2009.

Gałązka M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, eds. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2018.

Gardocki L., Typizacja uproszczona, “Studia Iuridica” 1982, vol. 10.

Gardocki L., Zagadnienia kryminalizacji, Warszawa 1980.

Giezek J., [in:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, ed. J. Giezek, Warszawa 2014.

Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998.

Górniok O., Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000.

Górniok O., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w projekcie kodeksu karnego i noweli do obowiązującego kodeksu karnego, “Przegląd Sądowy” 1994, no. 10.

Jaroch W., Przestępczość na rynku ubezpieczeń, Warszawa 2002.

Kardas P., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, ed. A. Zoll, vol. 3, Warszawa 2016.

Kardas P., [in:] K. Buchała, P. Kardas, J. Majewski, W. Wróbel, Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995.

Kühl K., [in:] Strafgesetzbuch. Kommentar, eds. K. Lackner, K. Kühl, München 2004.

Madej A., Oszustwo ubezpieczeniowe w kontekście oszustwa klasycznego, “Prokuratura i Prawo” 2017, no. 6.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Niezgoda Z., Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony ubezpieczycieli (instytucji ubezpieczeniowych) na gruncie unormowań art. 286 i 298 k.k., “Prokuratura i Prawo” 2006, no. 4.

Pohl Ł., Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 Kodeksu Karnego) – uwagi zasadnicze, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, no. 63.

Pohl Ł., Przestępstwo upozorowania wypadku ubezpieczeniowego a przestępstwo oszustwa, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, no. 3.

Potulski J., [in:] Kodeks karny. Komentarz, ed. R.A. Stefański, Warszawa 2018.

Prawo karne gospodarcze, ed. O. Górniok, Warszawa 2003.

Pyka A., Oszustwo asekuracyjne, “Monitor Prawniczy” 1999, no. 9.

Sałata B., Przestępczość ubezpieczeniowa w praktyce prokuratorskiej, “Prokuratura i Prawo” 2003, no. 9.

Sepioło-Jankowska I., Prawnokarna odpowiedzialność za bezprawne uzyskanie nienależnego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń na podstawie art. 298 KK, “Monitor Prawniczy” 2017, no. 7.

Skorupka J., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., “Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, no. 1.

Skorupka J., Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007.

Skorupka J., Uwagi porównawcze na temat cywilnej i karnej ochrony praw majątkowych ubezpieczycieli, “Prokuratura i Prawo” 2000, no. 2.

Skorupka J., Wybrane zagadnienia konstrukcji typów szczególnych oszustwa, “Monitor Prawniczy” 2004, no. 14.

Tyszkiewicz L., [in:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, vol. 1, Gdańsk 2005.

Wiciński G., Oszustwa ubezpieczeniowe, “Prokuratura i Prawo” 1997, no. 7–8.

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1998.

Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.

Zakrzewski R., Ochrona obrotu gospodarczego w nowym kodeksie karnym, “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1997, no. 11.

Zalewski W., Contrology and Criminal Law: Genesis, Current State, Perspectives, „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.381-397.

Zawłocki R., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, eds. M. Królikowski, R. Zawłocki, vol. 2, Warszawa 2013.

Zawłocki R., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, ed. A. Wąsek, R. Zawłocki, vol. 2, Warszawa 2010.

Zawłocki R., Oszustwo gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 KK, “Monitor Prawniczy” 2006, no. 3.

Zirk-Sadowski M., Enactment of Legal Rules as a Link to Philosophy and Politics, “Krytyka Prawa” 2020, vol. 12(3), DOI: https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.401.

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 1964, no. 16, item 93).

Act of 12 October 1994 on the protection of economic transactions and the amendment of certain provisions of penal law (Journal of Laws 1994, no. 126, item 615).

Act of 6 June 1997 – Penal Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1444, as amended).

Act of 18 September 2001 – Maritime Code (Journal of Laws 2001, no. 138, item 1545).

Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance activity (Journal of Laws 2015, item 1844).

Act of 15 March 2019 amending the Act – Road Traffic Law and the Act – Penal Code (Journal of Laws 2019, item 870).

CASE LAW

Judgement of the Court of Appeal in Gdańsk of 21 March 2002, II AKa 523/01, “Krakowskie Zeszyty Sądowe 2002, no. 10, item 114.

Judgement of the Supreme Court of 2 April 2008, III KK 473/07, “Prokuratura i Prawo” 2008 (insert), no. 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.75-91
Data publikacji: 2021-12-17 19:44:54
Data złożenia artykułu: 2020-04-13 13:11:13


Statistics


Total abstract view - 920
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Maciej Błotnicki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.