Nieproporcjonalne ograniczenie prawa wnioskodawców do sądu w sprawach dotyczących dofinansowania projektów ze środków unijnych. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie SK 8/12

Rafał Poździk

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.20.0.215
Data publikacji: 2015-07-12 03:05:35
Data złożenia artykułu: 2015-07-08 19:54:05


Statistics


Total abstract view - 661
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Rafał Poździk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.