Interpretative Discretion of Judiciary and the Well-Being of the Child

Katarzyna Hanas

Abstract


The well-being of the child is a common criterion in many Polish normative regulations pertaining to different branches of law. It is both a tool for the law-making and the executive bodies, employed to direct the law-applying bodies towards ensuring full protection of the child. This article is focused on analysing interpretative judicial discretion with respect to the well-being of the child as manifested in the judicial decisions of the Supreme Court and in the judgements of the Supreme Administrative Court and Constitutional Tribunal. In the course of the research, the author undertakes to determine the essence of interpretative judicial discretion in cases predominantly focused on establishing the current and postulated situation of the child with a view to ensuring the most favourable ruling for the same.


Keywords


interpretative discretion of judiciary; the well-being of the child; extra-legal axi

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.

Galligan D.J., Discretionary Powers. A Legal Study of Official Discretion, New York 2011.

Kołodziejski S., Dobro wspólnych małoletnich dzieci jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu, „Palestra” 1965, nr 9.

Kozak A., Dylematy prawniczej dyskrecjonalności. Między ideologią polityki a teorią prawa, [in:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.

Leszczyński L., Kategoria słuszności w wykładni prawa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, Vol. 15.

Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2013, nr 1.

Marciniak J., Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Warszawa 1975.

Słownik języka polskiego, t. 1: A–K, red. M. Szymczak, Warszawa 1978.

Słownik języka polskiego, t. 2: L–P, red. M. Szymczak, Warszawa 1979.

Słownik języka polskiego, t. 3: R–Ż, red. M. Szymczak, Warszawa 1981.

Stelmach J., Dyskrecjonalność sędziowska w pozytywistycznych i niepozytywistycznych koncepcjach prawa, [in:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.

Stojanowska W., Dobro dziecka w aspekcie sprawowania nad nim władzy rodzicielskiej, „Studia nad Rodziną” 2000, nr 4/1(6).

Strzembosz A., Nowa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Próba komentarza, Warszawa 1983.

Wojciechowski B., Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Toruń 2004.

Żyznowski T., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz. Art. 367–729, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2016.

LEGAL ACTS

Act of 25 February 1964 – Family and Guardianship Code (Journal of Laws 2019, item 2086).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483).

Convention on the Rights of the Child of 20 October 1989 (Journal of Laws 1991, No. 120, item 526).

CASE LAW

Judgement of the Constitutional Tribunal of 26 November 2013, P 33/12, Legalis 740186.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 15 October 2010, I OSK 1024/10, Legalis 328643.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 22 June 2017, II OSK 2366/16, Legalis 1649542.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 12 July 2017, II GSK 3611/15, Legalis 1672604.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 30 January 2018, I OSK 611/16, Legalis 1740445.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 30 October 2018, II OSK 1868/16, Legalis 1860297.

Judgement of the Supreme Court – Criminal Division of 18 April 2013, SNO 6/13, Legalis 797136.

Judgement of the Supreme Court – Criminal Division of 29 July 2016, V KK 2/16, Legalis 1508201.

Judgement of the Supreme Court – Civil Division of 24 November 2016, II CA 1/16, Legalis 1565006.

Judgement of the Supreme Court – Civil Division of 24 November 2016, III CZP 68/16, Legalis 1533167.

Judgement of the Supreme Court – Civil Division of 31 January 2018, IV CSK 442/17, Legalis 1765977.

Resolution of the Supreme Court – Civil Division of 8 March 2006, III CZP 98/05, Legalis 73542.

Resolution of the Supreme Court – Civil Division of 24 February 2011, III CZP 137/10, Legalis 287414.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.187-198
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:45
Data złożenia artykułu: 2020-04-27 19:49:37


Statistics


Total abstract view - 907
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Katarzyna Hanas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.