Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law

Jolanta Loranc-Borkowska

Abstract


The issue of liability for damage caused by the movement of a defective autonomous car is multi-faceted and multi-problem. The purpose of the article is to investigate the issue of liability for damage caused by a physical defect in an autonomous car in the Polish civil law system and determining whether the currently existing civil law regulations are sufficient for effective protection of victims. The paper begins with a definition of an autonomous car – that is a vehicle enabled with technology which has the capability of operating without the active control or monitoring of a natural person. Next, the levels of automation (from 0 to 5) are presented. The following describes the concept of a physical defect. The next part is an analysis of the theories that can be applied to the problem of autonomous vehicles, along with an assessment of the effects of their use. Finally, conclusions from the analysis of the title issue are included.


Keywords


physical defect; damage; autonomous car; levels of automation

References


LITERATURE

Automated Driving Roadmap, www.ertrac.org/uploads/images/ERTRAC_Automated_Driving_2017.pdf [access: 15.06.2020].

Automated Vehicles for Safety, www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles [access: 12.06.2020].

Banaszczyk Z., Granecki P., Produkt niebezpieczny per se i niebezpiecznie wadliwy a odpowiedzialność producenta z art. 449¹ i następne k.c., „Monitor Prawniczy” 2002, no. 17.

Chłopecki A., Sztuczna inteligencja – szkice prawne i futurologiczne, Warszawa 2018.

Czachórski W., [in:] System Prawa Cywilnego, vol. 3, part 1, Wrocław 1981.

Długosz D., Autonomiczne pojazdy szykują się do testów na polskich drogach, 2019, www.komputerswiat.pl/moto/autonomiczne-pojazdy-na-dniach-beda-testowane-na-polskich-drogach/tbdgxky [access: 13.06.2020].

Dubis W., [in:] Kodeks cywilny, vol. 1: Komentarz do art. 1–534, ed. E. Gniewek, Warszawa 2004.

Gnela B., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kraków 2000.

Karska E., Myszona-Kostrzewa K., Załogowe i bezzałogowe stacje kosmiczne: wybrane aspekty prawne, „Prawo i Więź” 2020, no. 2(32).

Karski K., Cywilne bezzałogowe statki powietrzne w świetle przepisów prawa międzynarodowego, [in:] 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, eds. Z. Galicki, K. Myszona-Kostrzewa, Warszawa 2014.

Karski K., Wojskowe bezzałogowe statki powietrzne a prawo międzynarodowe, [in:] Człowiek i prawo międzynarodowe. Księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu, eds. M. Perkowski, J. Szymański, M. Zdanowicz, Białystok 2015.

Karski K., Myszona-Kostrzewa K., Space Activities: Economic and Legal Aspects, “Finance India” 2020, vol. 34(1).

Koniec śledztwa ws. wypadku autonomicznego Ubera. Co było przyczyną?, 2019, www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/koniec-sledztwa-ws-wypadku-autonomicznego-ubera-co-bylo-przyczyna/mvgfhqv [access: 13.06.2020].

Kozińska J., [in:] Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, eds. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014.

KPMG, Self-Driving Cars: The Next Revolution, 2012, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/self-driving-cars-next-revolution_new.pdf [access: 15.06.2020].

Lambert F., Tesla says battery fire without crash in LA was ‘extraordinarily unusual occurrence’, still investigating the cause, 2018, https://electrek.co/2018/09/05/tesla-battery-fire-la-without-crash [access: 15.06.2020].

Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.

Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – komentarz, Warszawa 2000.

Neuer L., Véhicules autonomes: qui est responsable en cas d’accident?, www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/vehicules-autonomes-qui-est-responsable-en-cas-d-accident-12-06-2019-2318590_56.php [access: 15.06.2020].

Pepłowska-Dąbrowska Z., Statki bezzałogowe na horyzoncie prawa morskiego. Przykład konwencji o odpowiedzialności cywilnej, „Prawo Morskie” 2019, no. 37.

Report of the sixty-eighth session of the Working Party on Road Traffic Safety, www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp1/ECE-TRANS-WP1-145e.pdf [access: 12.06.2020].

Rudnik S., Kierunek rozwoju regulacji prawnych pojazdów autonomicznych w ramach prac europejskiej komisji gospodarczej ONZ (UNECE) oraz międzynarodowego związku telekomunikacyjnego (ITU), „Autobusy” 2017, no. 6.

Samochody autonomiczne w UE: od fantastyki naukowej do rzeczywistości, 2019, www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20190110STO23102/samochody-autonomiczne-w-ue-od-fantastyki-naukowej-do-rzeczywistosci [access: 15.06.2020].

Tesla car that crashed and killed driver was running on Autopilot, firm says, 2018, www.theguardian.com/technology/2018/mar/31/tesla-car-crash-autopilot-mountain-view [access: 12.06.2020].

Tesla Model 3: Autopilot engaged during fatal crash, 2019, www.bbc.com/news/technology-48308852 [access: 12.06.2020].

United Nations, Convention on Road Traffic, Vienna, 8 November 1968. Acceptance of amendments to Articles 8 and 39 of the Convention, https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.529.2015.Reissued.06102015-Eng.pdf [access: 15.06.2020].

Urbanik G., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazd autonomiczny w kontekście art. 446 k.c., „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2019, no. 2.

Walker Smith B., Automated Vehicles Are Probably Legal in the United State, “Texas A&M Law Review” 2014, vol. 1(3), DOI: https://doi.org/10.37419/LR.V1.I3.1.

Wood S.P., Chang J., Healy T., Wood J., The Potential Regulatory Challenges of Increasingly Autonomous Motor Vehicles, “Santa Clara Law Review” 2012, vol. 52(4).

Żuławska C., [in:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia – zobowiązania, vol. 2, Warszawa 2005.

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text Journal of Laws 2020, item 1740 as amended).

Act of 16 April 1993 on Combating Unfair Competition (consolidated text Journal of Laws 2020, item 1913).

Act of 20 June 1997 – Road Traffic Law (consolidated text Journal of Laws 2020, item 110 as amended).

Act of 12 December 2003 on General Product Safety (consolidated text Journal of Laws 2016, item 2047 as amended).

Act of 5 January 2011 on Drivers of Vehicles (consolidated text Journal of Laws 2020, item 1268 as amended).

Act of 18 January 2018 on Electromobility and Alternative Fuels (consolidated text Journal of Laws 2020, item 908 as amended).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “The road to automated mobility: an EU strategy on mobilityin the future”, COM(2018)283 final.

Convention on Road Traffic of 8 November 1968 (Journal of Laws 1988, no. 5, item 40).

Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, JORF n°0075 du 30 mars 2018 texte n° 3, www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036750342&categorieLien=id [access: 12.06.2020].

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (JORF du 7 janvier 1986, version consolidée au 6 juillet 2020), www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068902# [access: 15.06.2020].

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the impact of artificial intelligence, the Internet of Things and robotics on safety and responsibility, COM(2020)64 final.

Self Drive Act (H.R.3388), www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388/actions?q={%22search%22:[%22Safely+Ensuring+Lives+Future+Deployment+and+Research+in+Vehicle+Evolution+(SELF+DRIVE)+Act%22]}&r=1&KWICView=false [access: 12.06.2020].

Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), www.gesetze-im-internet.de/stvg/__1a.html [access: 12.06.2020].

CASE LAW

Judgement of the Supreme Court of 28 April 1964, II CR 540/63, OSNCP 1965, no. 2, item 32.

Judgement of the Supreme Court of 21 November 1980, III CZP 50/80, OSNCP 1981, no. 11, item 205.

Judgement of the Supreme Court of 19 June 2001, II UKN 424/00, OSN 2003, no 6, item 155.

Judgement of the Supreme Court of 8 October 2003, III CK 83/03, LexPolonica no. 1852276.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.165-180
Data publikacji: 2020-12-31 13:57:51
Data złożenia artykułu: 2020-07-07 17:20:01


Statistics


Total abstract view - 1327
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jolanta Loranc-Borkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.