Ancient Greek Rhetorical Speeches as a Source of Political Realism Idea

Marcin Niemczyk

Abstract


From the perspective of the history of political and legal doctrines, the dichotomous way of looking at actuality through the prism of the struggle between realism and idealism is one of the classical approaches to social sciences. The basic source of knowledge for the political realism idea is the achievements of politicians, historians and philosophers, who are often at the same time creators of political and legal thought. In the research on political realism, however, one should, based on subsidiarity, also use the message found in the rhetorical speeches, recorded and preserved until today. Taking these reservations into account, the subject of the article is to analyze – in a rhetorical perspective – the classical political realism, with the simultaneous narrowing of the research field to international relations. The subject of the analysis are selected ancient Greek rhetorical speeches by authors such as Cleon, Diodotus, Pericles, Demosthenes, Andocides, Isocrates and Lysias.


Keywords


political realism; history of political and legal doctrines; ancient Greek rhetorical speeches

References


Ahrensdorf P.J., Thucydides’ Realistic Critique of Realism, “Polity” 1997, vol. 30(2), DOI: https://doi.org/10.2307/3235218.

Andokides, Mowy, Kraków 2002.

Clark M.T., Realism Ancient and Modern: Thucydides and International Relations, “Political Science and Politics” 1993, vol. 26(3), DOI: https://doi.org/10.2307/419989.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych: krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.

Czerwińska J., Retoryczny aspekt prozy historycznej Tukidydesa, „Collectanea Philologica” 2002, no. 4.

Demostenes, Wybór mów, Wrocław 2005.

Forde S., International Realism and the Science of Politics: Thucydides, Machiavelli, and Neorealism, “International Studies Quarterly” 1995, vol. 39(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2600844.

Goodin R., Political Ideals and Political Practice, “British Journal of Political Science” 1995, vol. 25(1), DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123400007055.

Grzybowski W., Metafora i piękno w Iliadzie Homera, „Nurt SVD” 2017, no. 1.

Herz J.H., Political Ideas and Political Reality, “The Western Political Quarterly” 1950, vol. 3(2), DOI: https://doi.org/10.2307/443481.

Homer, Iliada, Wrocław 2004.

Huzarski M., Wiedza o polemologii, [in:] Metodologiczna tożsamość polemologii, eds. M. Huzarski, B.M. Szulc, Warszawa 2010.

Ish-Shalom P., The Triptych of Realism, Elitism, and Conservatism, “International Studies Review” 2006, vol. 8(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2486.2006.00602.x.

Izokrates, Panegiryk, „Filomata” 1996, no. 439–440.

Jackson R.H., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.

Jaeger W.W., Paideia, vol. 1, Warszawa 1962.

Karolczuk E., Sprzeczności w funkcjonowaniu demokracji ateńskiej, „Sztuka i Dokumentacja” 2017, no. 16.

Kimla P., Realizm polityczny, [in:] Słownik historii doktryn politycznych, eds. K. Chojnicka, M. Jaskólski, vol. 5, Warszawa 2012.

Kulesza R., Wojna peloponeska, Warszawa 2006.

Lizjasz, Mowy, Kraków 1998.

Maciejewski S., Filozoficzne korzenie realizmu politycznego, [in:] Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, eds. J. Czaputowicz, E. Haliżak, Warszawa 2014.

Monten J., Thucydides and Modern Realism, “International Studies Quarterly” 2006, vol. 50(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2006.00390.x.

Orzełek A., Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego, Lublin 2019.

Philp M., Realism without Illusions, “Political Theory” 2012, vol. 40(5), DOI: https://doi.org/10.1177/0090591712451723.

Platon, Państwo, Prawa, Kęty 1999.

Polansky D., Nietzsche on Thucydidean Realism, “The Review of Politics” 2015, vol. 77(3), DOI: https://doi.org/10.1017/S0034670515000352.

Ptaszek I., Wstęp, [in:] Andokides, Mowy, Kraków 2002.

Raburski T., Niccolò Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2012, vol. 1(1), DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2012.1.1.9.

Rzegocki A., Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008.

Sinko T., Wstęp, [in:] Homer, Iliada, Wrocław 2004.

Szlachta B., Realizm w polskiej myśli politycznej XVI wieku (wprowadzenie do badań), [in:] Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, eds. J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński, Kraków 2008.

Thompson W.E., Isocrates on the Peace Treaties, “The Classical Quarterly” 1983, vol. 33(1), DOI: https://doi.org/10.1017/S0009838800034303.

Tukidydes, Wojna peloponeska, vol. 1, Wrocław 2004.

Tukidydes, Wojna peloponeska, vol. 2, Wrocław 2004.

Turasiewicz R., Tukidydes, Wrocław 1987.

Turasiewicz R., Wprowadzenie do mowy olimpijskiej, [in:] Lizjasz, Mowy, Kraków 1998.

Turasiewicz R., Wstęp, [in:] Tukidydes, Wojna peloponeska, vol. 1, Wrocław 2004.

Turasiewicz R., Wstęp do mowy o pokoju, [in:] Demostenes, Wybór mów, Wrocław 2005.

Turasiewicz R., Wstęp do mowy w obronie mieszkańców Megalopolis, [in:] Demostenes, Wybór mów, Wrocław 2005.

Turasiewicz R., Życie i twórczość Lizjasza. Początki praktyki i teorii retorycznej, Kraków 1999.

Urbanek A., Realistyczna wizja bezpieczeństwa – próba systematyzacji koncepcji, „Security, Economy & Law” 2017, no. 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.5.215-231
Data publikacji: 2020-12-31 13:57:59
Data złożenia artykułu: 2020-08-04 23:06:15


Statistics


Total abstract view - 1049
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Marcin Niemczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.