The Chair of Administration Science and Administrative Law at the Faculty of Law and Economics at the University of Poznań in the Interwar Period: Organization and Main Research and Teaching Directions

Adam Ostrowski

Abstract


The aim of the article is to analyse source materials related to the functioning of the Chair of Administration Science and Administrative Law at the University of Poznań. The study discusses the problems experienced by the then-contemporary scientific and lecturing staff, and also characterised the atypical structure of the Faculty of Law and Economics, as composed of the sections of state law and economy. The organization of the chairs of administrative law at the University of Poznań was separated and their main research and development directions and the most important representatives were indicated. The article broadly discusses the issue of teaching administrative law in comparison to other chairs of the University of Poznań, so that the conclusions give the best possible image of the discussed subject.


Keywords


administrative law; interwar period; Faculty of Law and Economics; University of Poznań; teaching administrative law

References


ARCHIVES

Archives of Adam Mickiewicz University in Poznań, ref. no. 15.

LITERATURE

Budzinowski R., Haberko J., Kokocińska K., Materniak-Pawłowska M., Nieborak T., Myśląc o przyszłości, nie zapominajmy o przeszłości, Poznań 2019.

Gulczyński A., Antoni Peretiatkowicz. Redaktor Naczelny 1921–1939, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, no. 2.

Hubert J., Ogólne stanowisko prawne Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1925.

Izdebski H., Bohdan Wasiutyński 1882–1940, “Samorząd Terytorialny” 1991, no. 5.

Jonca K., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1945–1995, Wrocław 1996.

Kasznica S., Autobiografia, do druku przygotowała i opatrzyła wstępem Eleonora Kasznica, “Analecta” 1995, no. 1.

Kasznica S., Nauka administracji, parts 1–2, Poznań 1933.

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1943.

Kasznica S., Skrypt według wykładów prof. dr Kasznicy. Cz. 1, nakładem i w powielarni Koła Prawników i Ekonomistów 1935.

Kasznica S., Teoria samorządu, Poznań 1936.

Kordeczuk J., Dzieje Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, “Przegląd Prawa i Administracji” 2015, vol. 100.

Krasowski K., Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–1939, Poznań 2006.

Krasowski K., Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1919–2004, Poznań 2004.

Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/1930 i 1930/1931 za rektoratu prof. Stanisława Kasznicy i otwarcie roku szkolnego 1931/1932 przez nowego rektora prof. Jana Sajdaka w dniu 25 października 1931 roku, Poznań 1932.

Labuda G., Uniwersytet Poznański w latach 1919–1969, Poznań 1969.

Lityńska A., Działalność naukowa i publicystyczna Edwarda Taylora, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, no. 47(2).

Miemiec M., Zakład prawa administracyjnego. Historia i współczesność, “Przegląd Prawa i Administracji” 2015, vol. 100.

Musielak M., Heliodor Święcicki (1854–1923), Poznań 2013.

Peretiatkowicz A., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946.

Sandorski J., Bohdan Winiarski – prawo, polityka, sprawiedliwość, Poznań 2004.

Taylor E., Twórczość naukowa Adam Krzyżanowskiego, “Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1958, no. 20(3).

Wasiutyński B., Ustrój władz administracyjnych, państwowych i samorządowych, Poznań 1929.

Woźnicki A., Wywiad z adwokatem drem Julianem Hubertem, “Palestra” 1973, no. 12.

Żukowski P., Tadeusz Antoni Bigo (1894–1975): droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu, “Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2015, vol. 4(1).

ONLINE SOURCES

Zaradniak M., Stanisław Kasznica – uczony i patriota. Mija 55 lat od jego śmierci, 17.11.2013, https://gloswielkopolski.pl/stanislaw-kasznica-uczony-i-patriota-mija-55-lat-od-jego-smierci/ar/1042661 [access: 21.09.2020].

LEGAL ACTS

Act of 9 October 1923 on the salary of state officials and the army (Journal of Laws 1923, no. 116, item 924).

Act of 15 March 1933 on academic schools (Journal of Laws 1933, no. 29, item 247).

Regulation of the Ministry of Religious Denominations and Public Education on legal acts made by the University of Poznań, effective from the date of its establishment on 3 August 1920 (Official Journal of the Polish Ministry of Religious Denominations and Enlightenment 1920, no. 23, item 152).

Regulation of the Council of Ministers of 3 March 1924 to Article 28 of the Act of 9 October 1923 on the salary of state officials and the army, regarding the remuneration of deputy professors of academic schools (Journal of Laws 1924, no. 31, item 311).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.459-471
Data publikacji: 2021-10-13 00:45:54
Data złożenia artykułu: 2020-09-25 11:11:16


Statistics


Total abstract view - 704
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Adam Ostrowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.