Comments on Wojciech Dzieduszycki’s Reflections on the State and Law

Łukasz Szymański

Abstract


Conservatives in Galicia during the Austro-Hungarian monarchy exerted an overwhelming influence on political and social life. Among the conservative groups and parties, there were the so-called Podolaks, to which Wojciech Dzieduszycki belonged, writer, politician and philosopher. He wrote about the genesis and concept of law, the functions of the state and the scope of state power. He spoke against the law that regulates all manifestations of human life, because social relations are also regulated by moral and religious norms. Dzieduszycki was critical of socialism and all excessive forms of state intervention because he was against excessive state power. Based on Dzieduszycki’s reflections on the state and law, it can be concluded that he was an advocate of evolutionary conservatism.


Keywords


Wojciech Dzieduszycki; state; law; conservatism; state power; Galicia; Austro-Hungarian monarchy

References


Bernacki W., Wstęp, [in:] W. Dzieduszycki, Dokąd nam iść wypada? Mesjanizm polski a prawda dziejów, Kraków 2012.

Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1914, Warszawa 1996.

Chłędowski K., Pamiętniki, vol. 1, Warszawa 1951.

Ciszewski M., Propozycje pedagogiczne Wojciecha Dzieduszyckiego, „Seminare. Poszukiwania Poznawcze” 1978, no. 3.

„Czas” 1905, no. 37.

Daszyk K.K., Osobliwy Podolak. W kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego, Kraków 1993.

Dmowski R., Upadek konserwatyzmu w Polsce, [in:] idem, Pisma, vol. 4, Częstochowa 1938.

Dzieduszycki W., Dokąd nam iść wypada? Mesjanizm polski a prawda dziejów, Kraków 2012.

Dzieduszycki W., Kazimierz Grocholski, Lwów 1889.

Dzieduszycki W., Listy czytelnika, Lwów 1893.

Dzieduszycki W., Listy o wychowaniu, Lwów 1892.

Dzieduszycki W., Mesjanizm polski a prawda dziejów, Kraków 1902.

Dzieduszycki W., O idei prawa ze stanowiska filozoficznego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1894, vol. 19.

Estreicher E., Konserwatyzm, Kraków 1928.

Feldman W., Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846–1906, vol. 1, Kraków 1907.

„Gazeta Narodowa”, 2.03.1905.

Jakubec T., Wojciech Dzieduszycki. Pisarz, estetyk, filozof, Kraków 2009.

Jaskólski M., Ateńczyk z Jezupola, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1991, no. 28.

Junius [Feldman W.], Współcześni politycy polscy. XXIX. Prof. St. Starzyński, „Krytyka” 1911, vol. 31.

Karolczak K., Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000.

Kieniewicz S., Dzieduszycki Wojciech, [in:] Polski Słownik Biograficzny, vol. 6, Kraków 1948.

Koło Polskie wobec wypadków warszawskich, „Słowo Polskie” 1905, no. 68.

Kosicka-Pajewska A., Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864–1914, Poznań 2002.

Kozub-Ciembroniewicz W., Austria a Polska w konserwatyzmie Antoniego Z. Helcla 1846–1865, Kraków 1986.

„Kurjer Stanisławowski” 1909, no. 1229.

Pipes R., Polska sowietologia do 1939 roku, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2011, vol. 33.

Szarlitt B., O panu „Wojtku” Dzieduszyckim. Wspomnienia osobiste B. Szarlitta, „Naokoło Świata” 1926, no. 32.

Szymański Ł., Problematyka obywatelstwa w ujęciu Stanisława Starzyńskiego, „Imponderabilia” 2014, no. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.1.325-337
Data publikacji: 2021-03-31 14:40:41
Data złożenia artykułu: 2020-11-30 23:29:58


Statistics


Total abstract view - 601
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Łukasz Szymański

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.