The Legal Basis for Protection against Road Traffic Noise: An Outline of the Issue. Part One

Piotr Poniatowski

Abstract


The article presents a multi-faceted analysis of legal regulations relating to protection against road traffic noise. The problem of this kind of noise is topical and very important. The development of traffic networks, the growing number of cars on Polish roads and the development of towns and cities mean that more and more people are exposed to harmful noise from roads. In view of this, it is necessary to establish whether the legislation provides for adequate protection against road traffic noise. In the first part of the article, the author justified the need to discuss this issue, referred to the concept of noise, the permissible levels of environmental noise, as well as the entities obliged to provide protection against road traffic noise. He paid particular attention to the noise standards in force in Poland, indicating that they are too high and do not allow for a proper acoustic climate.


Keywords


road traffic noise; protection against road traffic noise; legal regulations; noise standards; acoustic climate

References


LITERATURE

Bortkiewicz A., Czaja N., Pozasłuchowe skutki działania hałasu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, “Forum Medycyny Rodzinnej” 2018, no. 2.

Jerzmański J., [in:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.

Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A., Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka, “Transport Samochodowy” 2014, no. 3.

Pawlas K., Hałas jako czynnik zanieczyszczający środowisko – aspekty medyczne, “Medycyna Środowiskowa” 2015, no. 4.

Poniatowski P., (Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy, “Transformacje Prawa Prywatnego” 2021, no. 3.

Stefaniuk M., Environmental Awareness in Polish Society with Respect to Natural Resources and Their Protection (Overview of Survey Research), “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, vol. 30(2), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.357-379.

ONLINE SOURCES

European Environment Agency, Environmental noise in Europe – 2020, EEA Report No 22/2019, 2020, https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe (access: 12.3.2022).

European Environment Agency, Exposure of Europe’s population to environmental noise, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/exposure-to-and-annoyance-by-2/assessment-4 (access: 12.3.2022).

European Environment Agency, Poland noise fact sheet – 2021, 8.12.2021, https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise/noise-fact-sheets/noise-country-fact-sheets-2021/poland (access: 12.3.2022).

Explanatory memorandum to the draft amendment of the Regulation on permissible noise levels in the environment of 6 September 2012, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/61550/61552/61553/dokument47210.pdf (access: 12.3.2022).

Guidelines for community noise, eds. B. Berglund, T. Lindvall, D.H. Schwela Geneva 1999, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66217/a68672.pdf?sequence=1&isAllowed=y (access: 12.3.2022).

Hałas, [w:] Słownik języka polskiego, ed. W. Doroszewski, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/halas;5432541 (access: 12.3.2022).

Marczak P., Zagrożenie hałasem. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2012, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/30/plik/ot-612_inter.pdf (access: 12.3.2022).

Najwyższa Izba Kontroli, Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem. Informacja o wynikach kontroli, LBI-4101-11-00/2013, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7116,v,artykul_10179.pdf (access: 12.3.2022).

World Health Organization, Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf (access: 12.3.2022).

LEGAL ACTS

Act of 21 March 1985 on public roads (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1376, as amended).

Act of 8 March 1998 on municipal government (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1372, as amended).

Act of 5 June 1998 on district government (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 528).

Act of 5 June 1998 on regional government (consolidated text, Journal of Laws 2022, item 547).

Act of 27 April 2001 – Environment Protection Law (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 1973, as amended).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Decision No. 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’ (OJ L 354/171, 28.12.2013).

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise (OJ L 189/12, 18.7.2002, as amended).

Regulation of the Council of Ministers of 30 September 1980 on the protection of the environment against noise and vibration, no longer valid (Journal of Laws 1980, no. 24, item 90).

Regulation of the Minister of Climate of 30 May 2020 on the method of determining the value of the LDWN noise indicator (Journal of Laws 2020, item 1018).

Regulation of the Minister of Environment of 14 June 2007 on permissible noise levels in the environment (consolidated text, Journal of Laws 2014, item 112).

Regulation of the Minister of the Environment of 1 October 2012 amending the Regulation on permissible noise levels in the environment (Journal of Laws 2012, item 1109).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.1.135-148
Data publikacji: 2022-03-29 11:56:24
Data złożenia artykułu: 2021-01-06 15:57:31


Statistics


Total abstract view - 847
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Piotr Poniatowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.