Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues

Mirosław Karpiuk

Abstract


The issues discussed in this paper concern cybersecurity. The threats present in cyberspace are becoming increasingly difficult to detect, and their prevention requires not only knowledge and special equipment, but also considerable financial resources. As such, the State has to put a great deal of effort (both institutional and financial) into cybersecurity measures directed against attacks. In order to meet the challenges connected with ensuring cybersecurity, the legislators have undertaken the regulation of such issues by adopting laws on the national cybersecurity system to allow the responsible authorities to properly secure cyberspace against threats. As part of the national cybersecurity system, lawmakers have imposed a number of obligations on public entities to ensure that information systems are resistant to actions which compromise the confidentiality, integrity, accessibility, and authenticity of processed data, and the related services offered by such systems. Appropriate obligations have also been exacted on the operators of essential services (OES), i.e. services key to maintaining critical social or economic activities which are included in the list of essential services.


Keywords


cybersecurity; information systems; cyberspace; essential services; national cybersecurity system

Full Text:

PDF

References


LITERATURE

Bartoszewicz M., Komentarz do art. 227, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, ed. M. Haczkowska, LEX/el. 2014.

Bojarski K., Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Warszawa–Nisko 2017.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Toruń 2019.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Moralność publiczna w polskim prawie gospodarczym i w prawie mediów, [in:] Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, eds. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Odpowiedzialność w sieci – diagnoza stanu obecnego, [in:] System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, eds. W. Kitler, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Badźmirowska-Masłowska, Warszawa 2018.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Kostrubiec J., The Legal Status of Public Entities in the Field of Cybersecurity in Poland, Maribor 2021.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Zalasińska K., Prawo bezpieczeństwa kulturowego, Siedlce 2016.

Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, no. 3.

Czuryk M., Supporting the development of telecommunications services and networks through local and regional government bodies, and cybersecurity, “Cybersecurity and Law” 2019, no. 2.

Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.

Czuryk M., Kostrubiec J., The legal status of local self-government in the field of public security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, vol. 41(1), DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.1.3.

Gruszecki K., Komentarz do art. 400, [in:] idem, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LEX/el. 2019.

Hoffman I., Cseh K.B., E-administration, cybersecurity and municipalities – the challenges of cybersecurity issues for the municipalities in Hungary, “Cybersecurity and Law” 2020, vol. 2(4).

Karpiuk M., Activities of the local government units in the scope of telecommunication, “Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.

Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. 26(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.9.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, vol. 9.

Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Humanum” 2018, no. 2.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Kostrubiec J., The Voivodeship Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, vol. 27(2), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.65.

Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.

Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.

Kostrubiec J., Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, „Barometr Regionalny” 2018, no. 5.

Kostrubiec J., The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland, “Lex Localis – Journal of Local Self-government” 2021, vol. 19(1), DOI: https://doi.org/10.4335/19.1.111-129(2021).

Pieczywok A., Cyber threats and challenges targeting man versus his education, “Cybersecurity and Law” 2019, no. 1.

Pieczywok A., Profesjonalność funkcjonariuszy wybranych służb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, [in:] Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, eds. M. Karpiuk, A. Pieczywok, Warszawa 2016.

Prusak-Górniak K., Silicki K., Komentarz do art. 41, [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, LEX/el. 2019.

Świtała K., Komentarz do art. 8, [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, LEX/el. 2019.

Świtała K., Komentarz do art. 9, [in:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, eds. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, LEX/el. 2019.

Tyrawa D., Gwarancje bezpieczeństwa osobistego w polskim administracyjnym prawie drogowym, Lublin 2018.

LEGAL ACTS

Act of 20 December 1996 on municipal management (consolidated text Journal of Laws 2019, item 712 as amended).

Act of 27 August 2009 on public finance (Journal of Laws 2019, item 869 as amended).

Act of 29 August 1997 on the National Bank of Poland (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1810).

Act of 21 December 2000 on technical inspection (consolidated text Journal of Laws 2019, item 667 as amended).

Act of 27 April 2001 – Environmental Protection Law (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1396 as amended).

Act of 14 March 2003 on National Development Bank (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1543 as amended).

Act of 8 December 2006 on the Polish Air Navigation Services Agency (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1976).

Act of 26 April 2007 on crisis management (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1398).

Act of 13 April 2016 on conformity assessment and market surveillance systems (consolidated text Journal of Laws 2019, item 544).

Act of 5 July 2018 on the Polish National Cybersecurity System (Journal of Laws 2018, item 1560 as amended).

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended).

Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union (OJ L 194/1).

Regulation of the Council of Ministers of 3 November 2015 on the list of entrepreneurs of special economic and defence significance (Journal of Laws 2015, item 1871 as amended).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.233-244
Data publikacji: 2021-06-30 23:18:56
Data złożenia artykułu: 2021-01-23 18:42:52


Statistics


Total abstract view - 1203
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mirosław Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.