Law as a Fable: The Issue of Myth in the Interpretation of Law

Anna Ceglarska

Abstract


The fact that various myths influence the shape of law and the mythologization of some of its aspects is indisputable. In most cases, this process of “mythologization” is perceived pejoratively, leading to the establishment of groundless, irrational ideas and at the same time the rejection of “science” in favor of “fiction”. This article aims to propose a different approach to both the concept of myth and the mythologization of law, by referring to the classical, ancient understanding of the concept of mythos as a fable, story. Ancient Greek myth performed a function similar to the law, establishing some basic rules in society. Stressing its “narrative” side indicates that what matters is not so much a description of reality, but a process that emphasizes the relational nature of the community. Thus, relating the myth, just like reading the norm of law, is an interpretation of the event in the light of applicable principles and systems of values, while being also a continuous process of shaping social awareness. Interpreting the law as a story means that those who create and use it lose the luxury of simply remaining the “mouth that pronounces the words of the law” as Montesquieu stated, since they are supposed to care not only for its implementation, but also for the quality and conviction of citizens as to its validity. The proposed form of reading the law as a myth-fable, political myth therefore is a search for a plot, understood as a possibility to act, to respond to the needs and problems of the changing world as well as the development of “the political” politics and education of citizens.


Keywords


law; myth; fable; political myth; mythologization; interpretation of law

References


LITERATURE

Barthes R., Mit i znak. Eseje, Warszawa 1970.

Barwicka-Tylek I., Słuchanie. Zapomniany fundament demokracji, „Ethos” 2019, no. 1, DOI: https://doi.org/10.12887/32-2019-1-125-10.

Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.

Bottici C., Imaginal Politics: Images Beyond Imagination and the Imaginary, New York 2014.

Bruner J.S., O poznawaniu. Szkice na lewą rękę, Warszawa 1971.

Cassirer E., The Myth of the State, New Haven – London 1946.

Dudek Z., Psychologia mitów greckich, Warszawa 2013.

Durkheim É., Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Warszawa 2010.

Eliade M., Aspekty mitu, Warszawa 2006.

Fitzpartick P., The Mythology of Modern Law, London – New York 2002.

Herodot, Dzieje, Warszawa 2007.

Hillman J., Uzdrawiające fikcje, Warszawa 2016.

Hrebenda S., Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej, Katowice 2000.

Jaskólski M., Mit polityczny, [in:] Słownik doktryn politycznych i prawnych, eds. K. Chojnicka, M. Jaskólski, vol. 4, Warszawa 2009.

Koźmiński K., Mity państwa prawa. W co wierzą prawnicy, politycy i obywatele?, „Pressje” 2017, no. 50.

Krysińska-Kałużna M., Prawo jako mit, Kraków 2017.

Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, Warszawa 2004.

Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci, Warszawa 1998.

Łętowska E., Pawłowski K., O prawie i o mitach, Warszawa 2013.

Narecki K., Logos we wczesnej myśli greckiej, Lublin 1999.

Samsonowicz H., O „historii prawdziwej”. Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Warszawa 1997.

Sepkowski A., Człowiek w przestrzeni mitycznej, [in:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, eds. E. Ponczek, A. Sepkowski, vol. 1, Toruń 2010.

Sorel G., Rozważania o przemocy, Warszawa 2014.

Trzcińska I., Logos, mit i ratio. Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku, Kraków 2011.

Trzciński Ł., Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006.

Werner W., Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historii historiografii polskiej i obcej, Poznań 2004.

Wielka encyklopedia powszechna PWN, vol. 7, Warszawa 1966.

Włodarczyk J., Współczesne mity polityczne. Mity okrągłego stołu oraz IV Rzeczypospolitej jako mity powstania nowego państwa, „Poliarchia” 2013, no. 1, DOI: https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.10.

NETOGRAPHY

Mit, [in:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/mit [access: 10.02.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.2.49-61
Data publikacji: 2021-06-30 23:18:43
Data złożenia artykułu: 2021-02-13 22:50:11


Statistics


Total abstract view - 886
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Anna Ceglarska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.