Forensics as a Science and Practice

Jerzy Kasprzak, Magdalena Kasprzak

Abstract


Modern forensics is a science that has been dynamically developing in recent years, which is related both to the general development of science and technology and to the needs of the judiciary and law enforcement agencies. The main feature of forensics is its interdisciplinarity. All the facts presented cause that the identity of modern forensics is changing. It is, in a way, a natural process. However, it poses a great danger of disintegrating this science. The article presents a discussion on the constantly changing paradigm of forensics, its goals and tasks. Such important theoretical issues have a large impact on forensic practice, primarily on expert opinions, teaching forensics and knowledge of forensics by lawyers.


Keywords


forensics; interdisciplinarity; forensic practice; expert opinions; teaching forensics

References


Bossowski J.J., Wiadomości z nauk kryminologicznych, Poznań 1946.

Całkiewicz M., Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym, “Problemy Kryminalistyki” 2008, no. 260.

Całkiewicz M., Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Warszawa 2010.

Całkiewicz M., Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, “Problemy Kryminalistyki” 2008, no. 259.

Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011.

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996.

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, ed. J. Wójcikiewicz, Warszawa 2007.

Feluś A., O tzw. nienaukowości ekspertyzy pisma ręcznego, [in:] Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Twórcy Katedry Kryminalistyki, z okazji 35-lecia powołania Katedry na Wydziale Prawa i Administracji UMK, eds. A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2004.

Girdwoyń P., Opinia biegłego w sprawach karnych w europejskim systemie prawnym. Perspektywy harmonizacji, Warszawa 2011.

Gołębiowski J., Profilowanie kryminalne, Warszawa 2008.

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.

Gross H., Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki, Warszawa 2021.

Gross H., Rukowodstwo dlia sudiebnych sliedowatieliej kak sistiema kriminalistiki, Petersburg 1908.

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Warszawa 2020.

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008.

Gurgul J., Sprzężenie: biegły – prokurator (policjant), “Problemy Kryminalistyki” 1997, no. 216.

Gurgul J., Wybrane problemy w kontaktach organu procesowego z biegłym, “Problemy Kryminalistyki” 2004, no. 244.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996.

Henderson C., Expert Witness, [in:] Encyclopedia of Forensic Science, London 2000.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 1973.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.

Hołyst B., Kryminalistyka jako przedmiot dydaktyki, “Problemy Kryminalistyki” 1986, no. 174.

Hołyst B., “Kryminalistyka na Świecie” 2014, no. 1(4).

Horoszowski P., Kryminalistyka, Warszawa 1958.

Kasprzak J., Problem tożsamości współczesnej kryminalistyki, [in:] Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia, eds. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, M. Zubańska, Szczytno 2015.

Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W., Moszczyński J., Kryminalistyka, Warszawa 2006.

Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny – część ogólna, Kraków 2002.

Kołecki H., Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce, [in:] idem, Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości, Poznań 2008.

Konieczny J., Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki?, “Państwo i Prawo” 2012, no. 1.

Kryminalistyka, ed. J. Widacki, Warszawa 2008.

Kulicki M., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994.

Kulicki M., Kryminalistyka. Zagadnienia wybrane, Toruń 1990.

Kulicki M., Kryminalistyka (zarys wykładu), part 1, Toruń 1972.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009.

Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 2011.

Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódź 1937.

Pabis S., Metodologia i metody nauk empirycznych, Warszawa 1985.

Podstawy filozofii, eds. S. Opara, A. Kucnera, B. Zielewska-Rudnicka, Olsztyn 2009.

Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002.

Profilowanie kryminalne, eds. J. Konieczny, M. Szostak, Warszawa 2011.

Sołodow D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Olsztyn–Szczecin 2012.

Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Poznań 1999.

Sygit B., Historia prawa kryminalnego, Toruń 2007.

Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Kraków 2000.

Tomaszewski T., Proces amerykański. Problematyka śledcza, Toruń 1996.

Tuthill H., Individualization: Principles and Procedures in Criminalistics, Salem 1994.

Waltoś S., O związku prawa karnego procesowego z kryminalistyką, [in:] Nauka wobec przestępczości, eds. J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001.

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2002.

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.

Widła T., Ekspertyza pismoznawcza jako dowód naukowy, [in:] Nauka wobec przestępczości, eds. J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001.

Wójcicki R., Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982.

Wójcikiewicz J., Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Toruń 2009.

Wykład prawa karnego procesowego, ed. P. Kruszyński, Białystok 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.315-331
Data publikacji: 2021-10-13 00:45:45
Data złożenia artykułu: 2021-02-18 17:30:40


Statistics

Total abstract view - 86
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jerzy Kasprzak, Magdalena Kasprzak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.