Implementation of the Provisions of the European Convention for the Protection of Pet Animals into Ukrainian Legislation: Some Theoretical and Applied Aspects

Nadiia Kobetska, Lesia Danyliuk

Abstract


European integration processes in Ukraine have led to the approximation of national legislation to European standards, including pet handling. The first and currently the only ratified European convention in Ukraine on protection and ensuring animal welfare is the European Convention for the Protection of Pet Animals. The article describes the major doctrinal, legislative and practical aspects of implementing this Convention into Ukrainian law. The legal regulation of the humane treatment of domestic animals in Ukraine is based on the Law of Ukraine on the protection of animals from cruel treatment, its provisions being of a general nature, and detailed solutions are found in other laws and regulations. Detailed rules for dealing with pets are determined by municipalities and they are implemented in the relevant administrative and territorial units. The concept of “animal rights”, despite its proclamation in the preamble to the Law of Ukraine on the protection of animals from cruel treatment, has no formal legal representation and reflection in Ukrainian legislation. Nevertheless, Ukrainian legal academic doctrine, legislative process and law enforcement practice are currently embodying the concept of animal welfare. The development and implementation of a coherent legal mechanism for pet handling is the major contributing factor in achieving pet welfare, therefore Ukraine needs a clear strategy to improve its legal regulation.


Keywords


pets; ensuring animal welfare; protection of animals from cruel treatment; animal rights; European Convention for the Protection of Pet Animals; Ukraine

References


LITERATURE

Danyliuk L., Measures for the Protection and Restoration of Game Animals and Their Natural Habitat in Ukrainian Legislation, [in:] Legal Protection of Animals, eds. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Lublin 2020.

Kobetska N., The Use of Animals for Entertainment Purposes: The Requirements of Ukrainian Legislation and the Practice of Their Implementation, [in:] Legal Protection of Animals, eds. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Lublin 2020.

Korotkiy T.R., Zubchenko N.I., Obespechenie blagopoluchiya zhivotnyh i ih zashchita ot zhestokogo obrashcheniya: ot eticheskih norm k mezhdunarodno-pravovomu regulirovaniyu, “Mezhdunarodnoye pravo i mezhdunarodnyye organizatsii / International Law and International Organizations” 2014, vol. 3, DOI: https://doi.org/10.7256/2226-6305.2014.3.12522.

Lubeńczuk G., Administrative Restrictions with Respect to Keeping Pet Animals in the Light of Polish Law and the Convention for the Protection of Pet Animals, [in:] Legal Protection of Animals, eds. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Lublin 2020.

Meteleva T., Zashchita zhivotnyh kak moralnaya problema i ee pravovye aspekty v svete evropejskogo opyta, “Ukrainian Journal of International Law” 2013.

Shekhovtsov V.V., Filosofskoistorychni aspekty transformatsii suspilnoi svidomosti shchodo tvarynnoho svitu yak obiekta ekolohichnoho prava, “Aktualni problemy derzhavy i prava / Current Problems of State and Law” 2019, vol. 83, DOI: https://doi.org/10.32837/apdp.v0i83.141.

Shumilo O.O., Mizhnarodnyi i zarubizhnyi dosvid zapobihannia zhorstokomu povodzhenniu z tvarynamy, “Law Review of Kyiv University of Law” 2016, vol. 2.

Staniszewska L., Legal Protection of Homeless Animals and Prevention of Homelessness of Animals as a Mandatory Own Task for the Commune Self-Government, [in:] Legal Protection of Animals, eds. E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny, Lublin 2020.

Turska V., Zmist ta kharakterystyka poniattia «prava tvaryn», “European Political and Law Discourse” 2015, vol. 2(1).

Vorona V.A., Etyko-pravovi aspekty zakonodavchoho zabezpechennia zakhystu tvaryn, “Young Scientist” 2016, vol. 3(30).

Zubchenko N.I., K voprosu o sootnoshenii ponyatij «blagopoluchie zhivotnyh» i «zashchita zhivotnyh ot zhestokogo obrashcheniya» v mezhdunarodnom prave, “Actual Problems of Politics” 2014, vol. 52.

Zubchenko N.I., Mizhnarodno-pravove spivrobitnytstvo derzhav u sferi zabezpechennia dobrobutu tvaryn ta yikh zakhystu vid zhorstokoho povodzhennia, Odesa 2016.

ONLINE SOURCES

Bezdohlyadni tvaryny: yak na Zakhodi pratsyuyut prytulky, http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/247 [access: 1.02.2021].

Bezprytulni tvaryny: vbyty nemozhlyvo prykhystyty?, 13.08.2018, http://epl.org.ua/eco-analytics/bezprytulni-tvaryny-vbyty-nemozhlyvo-pryhystyty/#modal-popup-document [access: 1.02.2021].

Dykyy zvir u domashnikh umovakh, 16.10.2020, https://gk-press.if.ua/dykyj-zvir-u-domashnih-umovah [access: 1.02.2021].

Explanatory Report to the European Convention for the Protection of Pet Animals Strasbourg, 13.11.1987, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800ca43a [access: 1.02.2021].

Kremenovska I.V., Sviatohor O.A., Pravova interpretatsiia problemy zakhystu “prav” tvaryn (na prykladi sobak), 2015, www.lsej.org.ua/2_2015/75.pdf [access: 1.02.2021].

Lozo O.V., Aktualni pytannia pravovoho rehuliuvannia zakhystu tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia, 2020, http://lsej.org.ua/7_2020/59.pdf [access: 1.02.2021].

Na lvivshchyni simya zavela velykykh ekzotychnykh kishok: yak susidy reahuyut na khyzhakiv – syuzhet, 15.07.2020, https://www.5.ua/regiony/na-lvivshchyni-simia-zavela-velykykh-ekzotychnykh-kishok-iak-susidy-reahuiut-na-khyzhakiv-siuzhet-219500.html [access: 1.02.2021].

Poryatunok vedmedya, http://epl.org.ua/law-posts/poriatunok-vedmedia [access: 1.02.2021].

Pro proekt, https://pets.kyivcity.gov.ua/about-page [access: 1.02.2021].

Proekt monitoringa chislennosti bezdomnykh zhivotnykh v gorodakh, https://animal-id.net/ru/counting-animals [access: 1.02.2021].

Proekt Zakonu pro veterynarnu medytsynu ta blahopoluchchya tvaryn, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68554 [access: 1.02.2021].

Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vidpovidalnoho povodzhennya z domashnimy ta dykymy tvarynamy, yaki utrymuyutsya u nevoli, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69376 [access: 1.02.2021].

Roy V., Lvivyany mayut zmohu bezkoshtovno prochipuvaty svoyikh domashnikh sobak u LKP «Lev», 7.02.2020, https://portal.lviv.ua/news/2020/02/07/lviv-iany-maiut-zmohu-bezkoshtovno-prochipuvaty-svoikh-domashnikh-sobak-u-lkp-lev [access: 1.02.2021].

The welfare of dogs and cats involved in commercial practices: A review of the legislation across EU countries, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/filer_public/f3/c4/f3c44506-728a-4b38-a05e-bc4909214db6/all.pdf [access: 1.02.2021].

U stebnyku v harazhi utrymuvaly velyku kilkist kotiv u klitkakh, 2.09.2020, http://tvoemisto.tv/news/u_stebnyku_v_garazhi_utrymuvaly_velyku_kilkist_kotiv_u_klitkah_video_112860.html [access: 1.02.2021].

Volontery rozpovily pro vypadky zhorstokoho povodzhennya z tvarynamy u Zhytomyri ta dolyu khaski, nad yakoyu znushchalasya vlasnytsya, 10.12.2020, www.zhitomir.info/news_196830.html [access: 1.02.2021].

www.oie.int/doc/ged/d5517.pdf [access: 31.01.2021].

LEGAL ACTS

Code of Ukraine on Administrative Offenses of 7 December 1984 (Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukrainian SSR 1984, no. 51, item 1122, as amended).

Criminal Code of Ukraine of 5 April 2001 (Official Bulletin of Ukraine 2001, no. 21, item 920, as amended).

European Convention for the Protection of Pet Animals signed in Strasbourg on 13 November 1987, ETS no. 125.

Law of Ukraine of 25 June 1992 оn Veterinary Medicine (Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine 1992, no. 36, item 531).

Law of Ukraine of 21 February 2006 оn the protection of animals from cruel treatment (Official Bulletin of Ukraine 2006, no. 11, item 692, as amended).

Law of Ukraine of 21 December 2017 on feed safety and hygiene (Official Bulletin of Ukraine 2018, no. 9, item 332, as amended).

Order of the State Committee of Veterinary Medicine of Ukraine of 15 October 2010 no. 438 on adopting the veterinary and sanitary requirements for keeping animals in shelters (Official Bulletin of Ukraine 2010, no. 85, item 3012).

Order of the State Committee of Veterinary Medicine of Ukraine of 15 October 2010 no. 439 on adopting the regulations on animal shelters (Official Bulletin of Ukraine 2010, no. 85, item 3013).

Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine of 30 September 2010 no. 429 on adopting the regulations on keeping and breeding wild animals in captivity or semi-free conditions (Official Bulletin of Ukraine 2011, no. 2, item 128, as amended).

Resolution of the Kyiv City Council of 25 October 2007 no. 1079/3912 on the settlement of issues regarding keeping and handling dogs and cats in the city of Kyiv, http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/E52B0EC0DB10C56EC225746400688AD3?OpenDocument [access: 1.02.2021].

Resolution of the Odesa City Council of 5 April 2008 no. 2476-V on adopting the regulations on keeping animals in the city of Odesa, https://omr.gov.ua/ru/acts/council/14018 [access: 1.02.2021].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 16 November 2011 no. 1402 on adopting the regulations on animal transportation (Official Bulletin of Ukraine 2012, no. 8, item 294, as amended).

Resolution of the Lviv City Council of 8 November 2018 no. 4157 on adopting the program of assistance to injured wild and exotic animals and birds in the city of Lviv for 2019–2023, https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/3579266D21FFDD4FC225834B00336AC9?OpenDocument [ccess: 1.02.2021].

Resolution of the Ivanychi Village Council of 30August 2019 no. 38/7 on adopting the regulations on keeping pets, https://ivaselrada.gov.ua/pravila-utrimannya-domashnih-tvarin-10-08-57-05-09-2019 [access: 1.02.2021].

Resolution of the Lviv City Council of 23 January 2020 no. 6225 on adopting the regulations on keeping and handling pets in the city of Lviv, https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/4556C8DB2857D3B8C22584FD00395C8D?OpenDocument [access: 1.02.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.29-45
Data publikacji: 2021-09-16 22:46:37
Data złożenia artykułu: 2021-03-04 17:14:24


Statistics


Total abstract view - 851
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Nadiia Kobetska, Lesia Danyliuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.