Adam Lityński Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs Pierwsze wydanie: C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 396 + XXVI Drugie wydanie C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 402 + XXVI

Andrzej Wrzyszcz

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2013.20.0.247
Date of publication: 2015-07-12 03:05:35
Date of submission: 2015-07-12 02:49:38


Statistics


Total abstract view - 557
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Andrzej Wrzyszcz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.