Defects in the Undertaking as an Object of Legal Transaction

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

Abstract


The article is of a scientific and research nature and contains the results of a research project conducted within the area of Polish civil law and commercial law. The aim of the research is to define the concept of “defect of the undertaking” subject to a legal transaction and to identify the relationship between the defect of the undertaking and the defects of its individual assets. It is not only of a theoretical but also practical significance to carry out an analysis of this issue, given the possibility of making an undertaking an independent object of legal transactions. An important issue is a distinction between a defect of the undertaking as an object of legal transaction, a defect in the right to the undertaking or rights to individual assets thereof. The main thesis boils down to the statement that the defect of the undertaking is a specific construct, different from the defect of its individual assets and independent of their defects. It can exist in a situation where no asset is affected by such a defect. The purpose of the research is to build the concept of “defect of the undertaking” and to demonstrate the relationship between such concept and the characteristics which make up its essence in terms of organisation, purpose and functionality, taking into account the type of the legal transaction concerned. The purpose of these deliberations is also to examine the possibility of classification of defects of the undertaking under provisions defining the incompatibility with the contract of the legal good covered by the transaction. The research is complemented by a list of types of liability for defects of the undertaking and rights correlated with this liability.


Keywords


undertaking; defect of the undertaking; legal transaction; independent object of legal transactions

References


LITERATURE

Baranowska A., Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wkładów rzeczowych w spółkach osobowych, “Prawo Spółek” 2003, no. 6.

Bednarek M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot czynności prawnych – spory doktrynalne z perspektywy praktyki obrotu, “Studia Prawnicze” 2009, no. 3.

Brzozowski A., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. K. Pietrzykowski, vol. 2, Warszawa 2015.

Buczkowski S., [in:] J. Bielski, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, Z. Resich, Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 2, Warszawa 1972.

Buczkowski S., Glosa do wyroku SN z 10 stycznia 1972 r., I CR 359/71, OSPiKA 1972, no. 12.

Byczkowska I., Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (wybrane zagadnienia), “Państwo i Prawo” 2000, no. 9.

Ciepła H., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. J. Gudowski, vol. 3, part 2, Warszawa 2013.

Czech E.K., Koncesje i zezwolenia jako składniki przedsiębiorstwa, “Przegląd Prawa Handlowego” 2006, no. 5.

Dudzik S., Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, “Państwo i Prawo” 1994, no. 7–8.

Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, “Rejent” 2003, no. 6.

Gawlik Z., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 1: Cześć ogólna, ed. A. Kidyba, Warszawa 2012.

Gawlik Z., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 3: Część szczególna, ed. A. Kidyba, Warszawa 2014.

Gawlik Z., Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu a prawa wynikające z decyzji administracyjnych, [in:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, ed. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007.

Gniewek E., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.

Habdas M., Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, “Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, no. 2.

Habryn-Chojnacka E., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. M. Gutowski, vol. 2, Warszawa 2016.

Jezioro J., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.

Katner W.J., [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, eds. J. Rajski, Warszawa 2018.

Kidyba A., [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, ed. A. Kidyba, vol. 1, Warszawa 2017.

Kocot W.J., Glosa do uchwały SN z 30 maja 1996 r., III CZP 42/96, “Przegląd Prawa Handlowego” 1997, no. 1.

Komosa T., Tropaczyńska J., Charakter prawny przedsiębiorstwa, “Przegląd Prawa Handlowego” 1996, no. 8.

Kopaczyńska-Pieczniak K., [in:] System Prawa Handlowego, vol. 5B: Prawo umów handlowych, ed. M. Stec, Warszawa 2020.

Kruczalak K., [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, ed. K. Kruczalak, Warszawa 2001.

Krauss J., [in:] Prawo handlowe, eds. J. Okolski, M. Modrzejewska, Warszawa 2012.

Krzyżanowski J., [in:] J. Bielski, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, Z. Resich, Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 2, Warszawa 1972.

Łętowska E., Glosa do wyroku SA w Warszawie z 23 lutego 2000 r., I ACa 1281/99, “Państwo i Prawo” 2000, no. 10.

Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.

Michalski M, [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, ed. A. Kidyba, vol. 1, Warszawa 2017.

Mróz T., [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, ed. W.J. Katner, Warszawa 2015.

Naworski J.P., [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, eds. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, vol. 1, Warszawa 2010.

Nesterowicz M., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. J. Winiarz, vol. 1, Warszawa 1989.

Norek E., Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego, Warszawa 1997.

Panowicz-Lipska J., [in:] System Prawa Prywatnego, vol. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, ed. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.

Pełczyński P., Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, “Rejent” 1998, no. 1.

Podrecka M., Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej, Warszawa 2011.

Popiołek W., [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, ed. W. Pyzioł, Warszawa 2008.

Poźniak-Niedzielska M., Pojęcie przedsiębiorstwa a jego majątek, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1982, no. 8.

Poźniak-Niedzielska M., Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie cywilnym, “Państwo i Prawo” 1991, no. 6.

Preussner-Zamorska J., Konstrukcja prawa do przedsiębiorstwa i jej konsekwencje w świetle nowej regulacji prawnej, “Rejent” 1992, no. 2.

Pyzioł W., [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, ed. W. Pyzioł, Warszawa 2008.

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005.

Siemiątkowski T., Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, Warszawa 2007.

Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, eds. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, vol. 1, Warszawa 2010.

Skąpski J., [in:] System Prawa Cywilnego, vol. 3, part 2: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, ed. S. Grzybowski, Wrocław 1976.

Skibińska E., Kodeks spółek handlowych, Warszawa 2003.

Sołtysiński S., [in:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, vol. 1, Warszawa 2012.

Stec P., [in:] Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, eds. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014.

Stefanicki R., Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wkładu rzeczowego w spółce jawnej (waga problemu), [in:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, ed. J. Frąckowiak, Wrocław 2006.

Strzępka J.A., Zielińska E., [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, ed. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.

Szumański A., [in:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, vol. 1, Warszawa 2012.

Widło J., Dzierżawa i użytkowanie przedsiębiorstwa, “Nowy Przegląd Notarialny” 2003, no. 2.

Widło J., Przedsiębiorstwo w świetle zmian kodeksu cywilnego, “Monitor Prawniczy” 2004, no. 1.

Wilejczyk M., Zbycie przedsiębiorstwa, Wrocław 2004.

Włodyka S., Spyra M., [in:] System Prawa Handlowego, vol. 5A: Prawo umów handlowych, ed. M. Stec, Warszawa 2020.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.

Wręczycka K., Wniesienie nieruchomości na własność do spółek osobowych, “Rejent” 2004, no. 9.

Żuławska C., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. J. Gudowski, vol. 3, part 2, Warszawa 2013.

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1740).

Act of 15 September 2000 – Commercial Partnerships and Companies Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1526).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 27 June 1934 – Commercial Code (Journal of Laws 1934, no. 57, item 502, as amended), previously in force, 103 of the Regulation of the President of the Republic of Poland of 27 June 1934 – Commercial Code (Journal of Laws 1934, no. 57, item 502, as amended).

CASE LAW

Judgement of the Appellate Court in Warsaw of 12 April 2000, I ACa 1202/99.

Judgement of the Appellate Court in Katowice of 14 November 2003, I ACa 524/03, LEX no. 175278.

Judgement of the Appellate Court in Katowice of 5 March 2009, V ACa 484/08, OSAKat. 2009, no. 9, item 4.

Judgement of the Appellate Court in Warsaw of 9 June 2010, I ACa 21/10, LEX no. 1120088.

Judgement of the Appellate Court in Warsaw of 27 March 2013, VI ACa 1269/12, Legalis.

Judgement of the Appellate Court in Szczecin of 25 April 2013, I ACa 176/13, Legalis.

Judgement of the Appellate Court in Katowice of 7 March 2014, I ACa 1175/13, LEX no. 1466784.

Judgement of the Appellate Court in Białystok of 23 December 2014, I ACa 601/14, Legalis.

Judgement of the Appellate Court in Szczecin of 7 May 2015, I ACa 30/15, LEX no. 1785316.

Judgement of the Appellate Court in Białystok of 18 February 2016, I ACa 961/15, LEX no. 2002789.

Judgement of the Appellate Court in Kraków of 31 May 2016, I ACa 937/15, LEX no. 2053829.

Judgement of the Appellate Court in Kraków of 22 June 2016, I ACa 153/16, LEX no. 2108546.

Judgement of the Appellate Court in Kraków of 8 July 2016, I ACa 172/16, LEX no. 2081574.

Judgement of the Appellate Court in Warsaw of 6 September 2016, VI ACa 503/14, LEX no. 2149595.

Judgement of the Appellate Court in Warsaw of 28 September 2016, I ACa 1096/16, LEX no. 2171245.

Judgement of the Appellate Court in Warsaw of 15 March 2018, I ACa 2148/16, LEX no. 2514581.

Judgement of the Appellate Court in Wrocław of 6 July 2018, I AGa 257/18, LEX no. 2679028.

Judgement of the Appellate Court in Kraków of 23 November 2018, I ACa 357/18, LEX no. 2699133.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 October 1995, SA/Gd 1959/94, “Prawo Gospodarcze” 1996, no. 3, item 30.

Judgement of the Supreme Court of 2 April 1993, I CKN 244/01, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 20 May 1997, II CKN 115/97, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 10 July 2002, II CKN 111/01, LEX no. 109412.

Judgement of the Supreme Court of 11 December 2002, I CKN 1315/00, LEX no. 75349.

Judgement of the Supreme Court of 18 November 2003, II CK 201/02, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 27 November 2003, I CK 267/02, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 13 May 2004, III SK 39/04, OSNC 2005, no. 6, item 89.

Judgement of the Supreme Court of 9 March 2006, I CSK 147/05, “Orzecznictwo Sądów Gospodarczych” 2008, no. 4, item 28.

Judgement of the Supreme Court of 28 November 2007, V CNP 124/07, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 29 January 2009, V CSK 294/08, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 3 December 2009, II CSK 215/09, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 5 March 2010, IV CNP 76/09, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 15 November 2010, I CSK 703/09, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 17 April 2013, I CSK 457/12, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 27 January 2017, V CSK 161/16, LEX no. 2269113.

Judgement of the Supreme Court of 24 January 2019, II CSK 762/17, LEX no. 2618456.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 24 July 2007, I SA/Kr/1483/05, LEX no. 517229.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Wrocław of 6 June 2008, I SA/Wr 335/08, unpublished.

Resolution of the Supreme Court of 30 December 1988, III CZP 48/88, OSNCP 1989, no. 3, item 36.

Resolution of the Supreme Court of 8 March 2006, III CZP 105/05, OSNC 2006, no. 10, item 159.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.5.325-346
Data publikacji: 2021-12-17 19:45:19
Data złożenia artykułu: 2021-03-25 22:06:00


Statistics

Total abstract view - 104
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.