Protection of Animals and Protection from Animals as Seen by Polish Law

Bartosz Rakoczy

Abstract


The system of Polish law regulates both the protection of animals and the protection of humans from animals. Insofar as the first direction of regulations is strongly developed, popular, and fashionable and reflects the present-day trends in environmental protection law, the latter is not as popular. Both directions of the regulations show signs of axiological conflict. In the case of protection of animals, they are treated as a protected good, referring to their suffering, ability to feel, having emotions, etc. These circumstances do not only opt for covering animals by legal protection. Some people are even tempted to postulate the need for recognizing animals as subjects. However, the same animal that can suffer and feel and has emotions can pose a hazard to man – in certain extreme cases even a fatal one. Thus, animals are protected from humans, which is the right solution, but at the same time humans should be protected from animals. When exploring the issues of animal protection, it is worth remembering that such a second dimension exists.


Keywords


protection of animals; protection from animals; environmental protection law; Polish law

References


LITERATURE

Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt?, Toruń 2005.

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Górski M., Miłkowska-Rębowska J., Prawo ochrony różnorodności biologicznej, Warszawa 2013.

Kuszlewicz K., Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2019.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Micińska M., Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny, Poznań 2014.

Pietrzykowski T., Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011.

Pietrzykowski T., Moralność publiczna a konstytucyjne podstawy ochrony zwierząt, “Studia Prawnicze” 2019, no. 1, DOI: https://doi.org/10.37232/sp.2019.1.1.

Pietrzykowski T., Spór o prawa zwierząt, Katowice 2007.

Prawo ochrony środowiska, ed. M. Górski, Warszawa 2018.

Probucka D., Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Kraków 2013.

Rakoczy B., Odpowiedzialność za szkody łowieckie w prawie polskim, Warszawa 2016.

Radecki W., Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016.

Radecki W., Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach – z komentarzem, Warszawa 2007.

Rakoczy B., Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Warszawa 2014.

Rudy M., Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego, Wrocław 2010.

Status zwierząt. Zagadnienia filozoficzne i prawne, eds. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, Toruń 2012.

Szpunar A., Odpowiedzialność za szkody powodowane przez zwierzęta, Warszawa 1985.

Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018.

LEGAL ACTS

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1740).

Act of 13 October 1995 – Hunting Law (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1683, as amended).

Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1439).

Act of 21 August 1997 on the protection of animals (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 638).

Act of 27 April 2001 – Environmental Protection Law (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1219, as amended).

Act of 29 January 2004 on Veterinary Inspection (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 306).

Act of 11 March 2004 on the protection of animal health and control of infectious diseases of animals (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 1421).

Act of 15 January 2015 on the protection of animals used for scientific or educational purposes (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 1392, as amended).

Council Regulation (EC) no. 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) no. 1255/97 (OJ EU L 3/1, 5.01.2005).

CASE LAW

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 3 February 2021, II SA/Gd 406/20, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.161-172
Data publikacji: 2021-09-16 22:46:51
Data złożenia artykułu: 2021-03-29 23:51:37


Statistics


Total abstract view - 768
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Bartosz Rakoczy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.