The Legal Protection of Wild Animals in the Context of Contemporary Challenges with Particular Emphasis on Global Conditions: Selected Issues

Marian Zdyb

Abstract


The article is of a research nature and has been prepared using methods appropriate for this type of publication. Obviously, the formal-dogmatic or legal-comparative method is important in this respect. However, the observation of the actual state related to the implementation of the protection in question is also not without significance. Such an approach is reflected in the adopted aim and formulated research theses. The subject matter of the article is very important from the point of view of the protection of the environment and natural resources, of which the animal world is an important element. The publication concerns issues of international importance and is undoubtedly original in character, which makes it valuable not only for scholarship but also for practice. The protection of animals is connected with saving the environment and the order in which humans live. Therefore, humanitarian and ethical considerations – reflected in legal scholarship and in normative acts – should also be taken into account. This is expressed in Article 1 (1) of the Polish Act of 21 August 1997 on the protection of animals (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 638), which states that: “An animal as a living being capable of suffering, is not a thing. Humans owe him respect, protection and care”. Such an obligation in Poland also results from the Constitution of the Republic of Poland. Undoubtedly, a very important element in the protection of animals is the development of an appropriate system of national law and international law. Their coexistence is a guarantee of effective legal protection of animals, especially those threatened with extinction. For an optimal model of law in the field of animal protection to be formed, it is important to shape an effective system of authorities, services and institutions equipped with rational instruments for action. Effective supranational cooperation seems essential to optimise activities to save animals threatened with extinction.


Keywords


national law; international law; animal protection; wild animals; protection of the environment

References


LITERATURE

Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005.

Brzostek M., Chojnacki J., Kaleta T., Ekofilozofia. Wybór tekstów, Warszawa 1998.

Bukowski Z., Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005.

Coetzee J.M., Żywoty zwierząt, Warszawa 2004.

Ferens B., Nad Światową Deklaracją Praw Zwierzęcia, “Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1986, no. 2.

Fikus M., Nurkowska J., Czy eksperymentować na zwierzętach, “Wiedza i Życie” 1998, no. 1.

Francione G.L., Garner R., The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation?, New York 2010.

Gabriel-Węglowski M., Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008.

Highsmith P., Księga zemsty dla miłośników zwierząt, Warszawa 2008.

Klimekz B., Przemoc wobec zwierząt i prawna ochrona zwierząt w Polsce, “Życie Weterynaryjne” 2018, no. 93.

Koneczny F., Prawa przyrody a ducha, Krzeszowice 2005.

Kulik M., Mozgawa M., Zbieg przepisu art. 35 ustawy o ochronie zwierząt z przepisami typizującymi uszkodzenie rzeczy, “Prokuratura i Prawo” 2011, no. 6.

Kurzępa B., Ochrona zwierząt. Przepisy, piśmiennictwo, Bielsko-Biała 1999.

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, transl. L. Staff, Warszawa 1978 (reprinted in: Zrozumieć średniowiecze, comp. R. Mazurkiewicz, Tarnów 1994).

Liszcz T., Zwierzęta w prawie stanowionym, “Więź” 1998, no. 7.

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja, [in:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, eds. A. Szpunar, W.J. Katner, T. Pajor, M. Pyziak-Szafnicka, U. Promińska, E. Wojnicka, Łódź 1997.

Łuszczyńska M., The Issue of Environmental Protection in the Doctrine of the Catholic Church, “Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29(4), DOI: https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.165-178.

Michniewicz T., Gorączka w świecie poszukiwaczy skarbów, Kraków 2011.

Ochrona zwierząt. Łowiectwo. Ochrona przyrody. Organizmy genetycznie zmodyfikowane. Przepisy i orzecznictwo, ed. B. Kurzępa, Toruń 2003.

Parry E.A., The Law and the Poor, London 2004.

Peer S., Etyka praktyczna, Warszawa 2007.

Pietrzykowski T., Spór o prawa zwierząt, Katowice 2007.

Półtawska W., I boję się snów, Częstochowa 1998.

Prawna ochrona zwierząt, ed. M. Mozgawa, Lublin 2002.

Przyborowska-Klimczak A., Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004.

Radecki W., Ustawa o ochronie zwierząt, Wrocław 2003.

Regan T., Prawa i krzywda zwierząt, “Etyka” 1980, no. 18, DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.716.

Reichel J., Małpa przed sądem. O etyce środowiskowej słów kilka, “Dzikie Życia” 1999, no. 10/64.

Rejman G., Ochrona prawna zwierząt, “Studia Iuridica” 2006, vol. 46.

Ryder R., Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism, Berg 2000.

Sax B., Animals in the Third Reich: Pets, Scapegoats, and the Holocaust, Mount Vernon 2000.

Serpell J., W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie – zwierzęta, Warszawa 1999.

Singer P., Animal Liberation, New York 1990.

Wetter D.B., Zwierzęta. Zagrożone gatunki, Zielona Góra 2000.

Wrona B., Pomiędzy racjonalizmem, a sentymentalizmem. Rozważania dotyczące norm etycznych odnośnie zwierząt, “Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2011, no. 2.

ONLINE SOURCES

Encyclical Letter Laudato Si’ of the Holy Father Francis on Care for Our Common Home, www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [access: 19.04.2021].

Francione G.L., The Great Ape Project: Not so Great, www.abolitionistapproach.com/the-great-ape-project-not-so-great [access: 19.04.2021].

Ioannes Paulus PP. II, Sollicitudo Rei Socialis, www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html [access: 19.04.2021].

John Paul II, Redemptor Hominis, www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html [access: 19.04.2021].

Kowalski M., Święty, który rozmawiał z ptakami i pozdrawiał kwiaty, https://deon.pl/wiara/swiety-ktory-rozmawial-z-ptakami-i-pozdrawial-kwiaty,495228 [access: 19.04.2021].

Św. Franciszek, Pochwała Stworzenia, www.swietostworzenia.pl/czytelnia/ekologia-franciszkanska/69-sw-franciszka-pochwala-stworzenia [access: 19.04.2021].

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, https://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/summa/summa_11.pdf [access: 19.04.2021].

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO 15 października 1978 r. w Paryżu, http://niechcianeizapomniane.org/swiatowa-deklaracja-praw-zwierzat [access: 19.04.2021].

The Bible. Genesis 1, www.biblestudytools.com/genesis/1.html [access: 19.04.2021].

LEGAL ACTS

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended).

Act of 21 August 1997 on the protection of animals (consolidated text, Journal of Laws 2020, item 638).

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat, drawn up in Ramsar on 2 February 1971 (Journal of Laws 1978, no. 7, item 24).

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted at the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation meeting in Paris from 17 October to 21 November 1972, at its seventeenth session (Journal of Laws 1976, no. 32, item 190).

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora drawn up in Washington on 3 March 1973 (Journal of Laws 1991, no. 27, item 112).

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, drawn up in Bonn on 23 June 1979 (Journal of Laws 2003, no. 2, item 17).

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, drawn up in Bern on 19 September 1979 (Journal of Laws 1996, no. 58, item 263).

Convention on Biological Diversity, drawn up in Rio de Janeiro on 5 June 1992 (Journal of Laws 2002, no. 184, item 1532).

Regulation of the President of the Republic of Poland on the protection of animals of 22 March 1928 (consolidated text, Journal of Laws 1928, no. 36, item 332, as amended).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2021.30.3.249-264
Data publikacji: 2021-09-16 22:47:00
Data złożenia artykułu: 2021-04-03 22:12:10


Statistics


Total abstract view - 820
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Marian Zdyb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.